ยูเรเทนสำหรับงานทั่วไป Intertool Technologies Urethane Rubber
URETHANE RUBBER ยูเรเทนสำหรับงานทั่วไป Intertool Technologies (15 UT)
URETHANE RUBBER ยูเรเทนสำหรับงานทั่วไป Poly-Urethane (Standard Type)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
015 01-015 PU Hollow Bar (B) UTH 15X7X300 (Yellow)

17

ชิ้น 70.00 - 70.00
015 01-020 PU Hollow Bar (B) UTH 20X8.5X300 (Yellow)

45

ชิ้น 100.00 - 100.00
015 01-025 PU Hollow Bar (B) UTH 25X11X300 (Yellow)

21

ชิ้น 160.00 - 160.00
015 01-030 PU Hollow Bar (B) UTH 30X14X500 (Yellow)

46

ชิ้น 284.00 - 284.00
015 01-040 PU Hollow Bar (B) UTH 40X14X500 (Yellow)

16

ชิ้น 523.00 - 523.00
015 01-050 PU Hollow Bar (B) UTH 50X14X500 (Yellow)

4

ชิ้น 878.00 - 878.00
015 01-060 PU Hollow Bar (B) UTH 60X14X500 (Yellow)

19

ชิ้น 1,170.00 - 1,170.00
015 01-080 PU Hollow Bar (B) UTH 80X22X500 (Yellow)

2

ชิ้น 2,440.00 - 2,440.00
015 01-100 PU Hollow Bar (B) UTH 100X22X500 (Yellow)

4

ชิ้น 3,840.00 - 3,840.00
015 02-010 PU Solid Bar (B) UTS 10X300 (Yellow)

4

ชิ้น 48.00 - 48.00
015 02-015 PU Solid Bar (B) UTS 15X300 (Yellow)

30

ชิ้น 83.00 - 83.00
015 02-020 PU Solid Bar (B) UTS 20X500 (Yellow)

73

ชิ้น 157.00 - 157.00
015 02-025 PU Solid Bar (B) UTS 25X500 (Yellow)

110

ชิ้น 268.00 - 268.00
015 02-030 PU Solid Bar (B) UTS 30X500 (Yellow)

99

ชิ้น 334.00 - 334.00
015 02-040 PU Solid Bar (B) UTS 40X500 (Yellow)

143

ชิ้น 624.00 - 624.00
015 02-050 PU Solid Bar (B) UTS 50X500 (Yellow)

100

ชิ้น 966.00 - 966.00
015 02-060 PU Solid Bar (B) UTS 60X500 (Yellow)

4

ชิ้น 1,570.00 - 1,570.00
015 02-080 PU Solid Bar (B) UTS 80X500 (Yellow)

17

ชิ้น 2,820.00 - 2,820.00
URETHANE
URETHANE
URETHANE