SHIM T0 HASBERG Shim
SHIM T0 HASBERG (17 01-0)
SHIM T0

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
017 01-0.005 SHIM T0.005X12.7MMX2M-STAINLESS

4

ม้วน 2,550.00 - 2,550.00
017 01-0.01-1 SHIM T0.01X12.7MMX2M-STAINLESS

12

ม้วน 2,120.00 - 2,120.00
017 01-0.02 SHIM T0.02X12.7MMX2M

5

ม้วน 1,410.00 - 1,410.00
017 01-0.02-1 SHIM T0.02X12.7MMX2M-STAINLESS

6

ม้วน 1,520.00 - 1,520.00
017 01-0.03 SHIM T0.03X12.7MMX2M

Pre-Order

ม้วน 567.00 - 567.00
017 01-0.03-1 SHIM T0.03X12.7MMX2M-STAINLESS

6

ม้วน 641.00 - 641.00
017 01-0.04 SHIM T0.04X12.7MMX2M

3

ม้วน 567.00 - 567.00
017 01-0.04-1 SHIM T0.04X12.7MMX2M-STAINLESS

1

ม้วน 641.00 - 641.00
017 01-0.05 SHIM T0.05X12.7MMX2M

3

ม้วน 567.00 - 567.00
017 01-0.05-1 SHIM T0.05X12.7MMX2M-STAINLESS

11

ม้วน 641.00 - 641.00
017 01-0.06 SHIM T0.06X12.7MMX2M

2

ม้วน 382.00 - 382.00
017 01-0.07 SHIM T0.07X12.7MMX2M

1

ม้วน 382.00 - 382.00
017 01-0.08 SHIM T0.08X12.7MMX2M

2

ม้วน 382.00 - 382.00
017 01-0.09 SHIM T0.09X12.7MMX2M

28

ม้วน 382.00 - 382.00
017 01-0.10 SHIM T0.10X12.7MMX2M

4

ม้วน 400.00 - 400.00
017 01-0.10-1 SHIM T0.10X12.7MMX2M-STAINLESS

16

ม้วน 474.00 - 474.00
017 01-0.12 SHIM T0.12X12.7MMX2M

2

ม้วน 400.00 - 400.00
017 01-0.15 SHIM T0.15X12.7MMX2M

2

ม้วน 400.00 - 400.00
017 01-0.15-1 SHIM T0.15X12.7MMX2M-STAINLESS

3

ม้วน 474.00 - 474.00
017 01-0.18 SHIM T0.18X12.7MMX2M

16

ม้วน 400.00 - 400.00
017 01-0.20 SHIM T0.20X12.7MMX2M

4

ม้วน 400.00 - 400.00
017 01-0.20-1 SHIM T0.20X12.7MMX2M-STAINLESS

10

ม้วน 474.00 - 474.00
017 01-0.25 SHIM T0.25X12.7MMX2M

2

ม้วน 400.00 - 400.00
017 01-0.25-1 SHIM T0.25X12.7MMX2M-STAINLESS

5

ม้วน 474.00 - 474.00
017 01-0.30 SHIM T0.30X12.7MMX2M

3

ม้วน 400.00 - 400.00
017 01-0.30-1 SHIM T0.30X12.7MMX2M-STAINLESS

7

ม้วน 474.00 - 474.00
017 01-0.35 SHIM T0.35X12.7MMX2M

1

ม้วน 437.00 - 437.00
017 01-0.40 SHIM T0.40X12.7MMX2M

10

ม้วน 437.00 - 437.00
017 01-0.40-1 SHIM T0.40X12.7MMX2M-STAINLESS

9

ม้วน 657.00 - 657.00
017 01-0.45 SHIM T0.45X12.7MMX2M

4

ม้วน 437.00 - 437.00
017 01-0.50 SHIM T0.50X12.7MMX2M

5

ม้วน 437.00 - 437.00
017 01-0.50-1 SHIM T0.50X12.7MMX2M-STAINLESS

6

ม้วน 657.00 - 657.00
017 01-0.60 SHIM T0.60X12.7MMX2M

5

ม้วน 718.00 - 718.00
017 01-0.70 SHIM T0.70X12.7MMX2M

5

ม้วน 718.00 - 718.00
017 01-0.80 SHIM T0.80X12.7MMX2M

5

ม้วน 718.00 - 718.00
017 01-0.90 SHIM T0.90X12.7MMX2M

1

ม้วน 718.00 - 718.00
017 01-1.00 SHIM T1.00X12.7MMX2M

9

ม้วน 718.00 - 718.00
017 02-0.01 SHIM T0.01X50X300MM.(10PCS/BOX)-STAINLESS

14

กล่อง 4,850.00 - 4,850.00
017 02-0.02 SHIM T0.02X50X300MM.(10PCS/BOX)-STAINLESS

14

กล่อง 2,660.00 - 2,660.00
017 02-0.03 SHIM T0.03X50X300MM.(10PCS/BOX)

11

กล่อง 1,920.00 - 1,920.00
017 02-0.04 SHIM T0.04X50X300MM.(10PCS/BOX)

5

กล่อง 1,920.00 - 1,920.00
017 02-0.05 SHIM T0.05X50X300MM.(10PCS/BOX)

10

กล่อง 1,920.00 - 1,920.00
017 02-0.06 SHIM T0.06X50X300MM.(10PCS/BOX)

1

กล่อง 1,380.00 - 1,380.00
017 02-0.07 SHIM T0.07X50X300MM.(10PCS/BOX)

2

กล่อง 1,380.00 - 1,380.00
017 02-0.08 SHIM T0.08X50X300MM.(10PCS/BOX)

Pre-Order

กล่อง 1,380.00 - 1,380.00
017 02-0.09 SHIM T0.09X50X300MM.(10PCS/BOX)

3

กล่อง 1,380.00 - 1,380.00
017 02-0.10 SHIM T0.10X50X300MM.(10PCS/BOX)

16

กล่อง 1,360.00 - 1,360.00
017 02-0.12 SHIM T0.12X50X300MM.(10PCS/BOX)

4

กล่อง 1,360.00 - 1,360.00
017 02-0.15 SHIM T0.15X50X300MM.(10PCS/BOX)

3

กล่อง 1,360.00 - 1,360.00
017 02-0.18 SHIM T0.18X50X300MM.(10PCS/BOX)

11

กล่อง 1,360.00 - 1,360.00
017 02-0.20 SHIM T0.20X50X300MM.(10PCS/BOX)

15

กล่อง 1,360.00 - 1,360.00
017 02-0.25 SHIM T0.25X50X300MM.(10PCS/BOX)

1

กล่อง 1,360.00 - 1,360.00
017 02-0.30 SHIM T0.30X50X300MM.(10PCS/BOX)

Pre-Order

กล่อง 1,360.00 - 1,360.00
017 02-0.35 SHIM T0.35X50X300MM.(10PCS/BOX)

1

กล่อง 1,570.00 - 1,570.00
017 02-0.40 SHIM T0.40X50X300MM.(10PCS/BOX)

6

กล่อง 1,570.00 - 1,570.00
017 02-0.45 SHIM T0.45X50X300MM.(10PCS/BOX)

4

กล่อง 1,570.00 - 1,570.00
017 02-0.50 SHIM T0.50X50X300MM.(10PCS/BOX)

11

กล่อง 1,570.00 - 1,570.00
017 02-0.60 SHIM T0.60X50X300MM.(10PCS/BOX)

5

กล่อง 2,710.00 - 2,710.00
017 02-0.70 SHIM T0.70X50X300MM.(10PCS/BOX)

4

กล่อง 2,710.00 - 2,710.00
017 02-0.80 SHIM T0.80X50X300MM.(10PCS/BOX)

3

กล่อง 2,710.00 - 2,710.00
017 02-0.90 SHIM T0.90X50X300MM.(10PCS/BOX)

1

กล่อง 2,710.00 - 2,710.00
017 02-1.00 SHIM T1.00X50X300MM.(10PCS/BOX)

6

กล่อง 2,710.00 - 2,710.00