Solid carbide mill ITT Endmill Carbide
ENDMILL SOLID CARDBIDE Solid carbide mill ITT (30 112.)
ENDMILL SOLID CARDBIDE Solid carbide mill D1=1.0 D2=3 L2=2 L1=38 Z=2

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
030 112.010.00 Solid carbide mill D1=1.0 D2=3 L2=2 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 930.00 - 930.00
030 112.010.09 Solid carbide mill D1=1.0 D2=3 L2=2 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 791.00 - 791.00
030 112.015.00 Solid carbide mill D1=1.5 D2=3 L2=3 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 930.00 - 930.00
030 112.015.09 Solid carbide mill D1=1.5 D2=3 L2=3 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 791.00 - 791.00
030 112.020.00 Solid carbide mill D1=2.0 D2=3 L2=6 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 930.00 - 930.00
030 112.020.09 Solid carbide mill D1=2.0 D2=3 L2=6 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 791.00 - 791.00
030 112.025.00 Solid carbide mill D1=2.5 D2=3 L2=6 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 960.00 - 960.00
030 112.025.09 Solid carbide mill D1=2.5 D2=3 L2=6 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 816.00 - 816.00
030 112.030.00 Solid carbide mill D1=3.0 D2=3 L2=7 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 960.00 - 960.00
030 112.030.09 Solid carbide mill D1=3.0 D2=3 L2=7 L1=38 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 816.00 - 816.00
030 112.035.00 Solid carbide mill D1=3.5 D2=6 L2=8 L1=57 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,205.00 - 1,205.00
030 112.035.09 Solid carbide mill D1=3.5 D2=6 L2=8 L1=57 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,025.00 - 1,025.00
030 112.040.00 Solid carbide mill D1=4.0 D2=6 L2=8 L1=57 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,110.00 - 1,110.00
030 112.040.09 Solid carbide mill D1=4.0 D2=6 L2=8 L1=57 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 944.00 - 944.00
030 112.045.00 Solid carbide mill D1=4.5 D2=6 L2=10 L1=57 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,295.00 - 1,295.00
030 112.045.09 Solid carbide mill D1=4.5 D2=6 L2=10 L1=57 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,101.00 - 1,101.00
030 112.048.00 Solid carbide mill D1=4.8 D2=6 L2=10 L1=57 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,295.00 - 1,295.00
030 112.048.09 Solid carbide mill D1=4.8 D2=6 L2=10 L1=57 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,101.00 - 1,101.00
030 112.050.00 Solid carbide mill D1=5.0 D2=6 L2=10 L1=57 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,110.00 - 1,110.00
030 112.050.09 Solid carbide mill D1=5.0 D2=6 L2=10 L1=57 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 944.00 - 944.00
030 112.055.00 Solid carbide mill D1=5.5 D2=6 L2=10 L1=57 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,390.00 - 1,390.00
030 112.055.09 Solid carbide mill D1=5.5 D2=6 L2=10 L1=57 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,182.00 - 1,182.00
030 112.057.00 Solid carbide mill D1=5.75 D2=6 L2=10 L1=57 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,390.00 - 1,390.00
030 112.057.09 Solid carbide mill D1=5.7 D2=6 L2=10 L1=57 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,182.00 - 1,182.00
030 112.060.00 Solid carbide mill D1=6.0 D2=6 L2=10 L1=57 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,110.00 - 1,110.00
030 112.060.09 Solid carbide mill D1=6.0 D2=6 L2=10 L1=57 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 944.00 - 944.00
030 112.067.00 Solid carbide mill D1=6.75 D2=8 L2=13 L1=63 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,295.00 - 1,295.00
030 112.067.09 Solid carbide mill D1=6.75 D2=8 L2=13 L1=63 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,101.00 - 1,101.00
030 112.070.00 Solid carbide mill D1=7.0 D2=8 L2=16 L1=63 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,205.00 - 1,205.00
030 112.070.09 Solid carbide mill D1=7.0 D2=8 L2=16 L1=63 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,025.00 - 1,025.00
030 112.075.00 Solid carbide mill D1=7.5 D2=8 L2=16 L1=63 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,575.00 - 1,575.00
030 112.075.09 Solid carbide mill D1=7.5 D2=8 L2=16 L1=63 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,339.00 - 1,339.00
030 112.077.00 Solid carbide mill D1=7.75 D2=8 L2=16 L1=63 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,575.00 - 1,575.00
030 112.077.09 Solid carbide mill D1=7.75 D2=8 L2=16 L1=63 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,339.00 - 1,339.00
030 112.080.00 Solid carbide mill D1=8.0 D2=8 L2=16 L1=63 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,575.00 - 1,575.00
030 112.080.09 Solid carbide mill D1=8.0 D2=8 L2=16 L1=63 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,339.00 - 1,339.00
030 112.090.00 Solid carbide mill D1=9.0 D2=10 L2=16 L1=72 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 2,205.00 - 2,205.00
030 112.090.09 Solid carbide mill D1=9.0 D2=10 L2=16 L1=72 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,875.00 - 1,875.00
030 112.097.00 Solid carbide mill D1=9.7 D2=10 L2=19 L1=72 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 2,355.00 - 2,355.00
030 112.097.09 Solid carbide mill D1=9.7 D2=10 L2=19 L1=72 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 2,002.00 - 2,002.00
030 112.100.00 Solid carbide mill D1=0.0 D2=10 L2=19 L1=72 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 2,205.00 - 2,205.00
030 112.100.09 Solid carbide mill D1=0.0 D2=10 L2=19 L1=72 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 1,875.00 - 1,875.00
030 112.117.00 Solid carbide mill D1=11.7 D2=12 L2=22 L1=83 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 2,940.00 - 2,940.00
030 112.117.09 Solid carbide mill D1=11.7 D2=12 L2=22 L1=83 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 2,499.00 - 2,499.00
030 112.120.00 Solid carbide mill D1=12.0 D2=12 L2=22 L1=83 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 2,940.00 - 2,940.00
030 112.120.09 Solid carbide mill D1=12.0 D2=12 L2=22 L1=83 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 2,499.00 - 2,499.00
030 112.140.00 Solid carbide mill D1=14.0 D2=14 L2=22 L1=83 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 4,725.00 - 4,725.00
030 112.140.09 Solid carbide mill D1=14.0 D2=14 L2=22 L1=83 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 4,725.00 - 4,725.00
030 112.160.00 Solid carbide mill D1=16.0 D2=16 L2=26 L1=92 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 5,545.00 - 5,545.00
030 112.160.09 Solid carbide mill D1=16.0 D2=16 L2=26 L1=92 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 4,714.00 - 4,714.00
030 112.180.00 Solid carbide mill D1=18.0 D2=18 L2=26 L1=92 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 8,065.00 - 8,065.00
030 112.180.09 Solid carbide mill D1=18.0 D2=18 L2=26 L1=92 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 6,856.00 - 6,856.00
030 112.200.00 Solid carbide mill D1=20.0 D2=20 L2=32 L1=104 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 9,410.00 - 9,410.00
030 112.200.09 Solid carbide mill D1=20.0 D2=20 L2=32 L1=104 Z=2

Pre-Order

ชิ้น 7,999.00 - 7,999.00