Solid carbide drill ITT Drill Carbide
Solid carbide drill ITT (30 503.)
Solid carbide drill

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
030 503.030.00 Solid carbide drill D1=3.0 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.030.10 Solid carbide drill D1=3.0 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.031.00 Solid carbide drill D1=3.1 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.031.10 Solid carbide drill D1=3.1 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.032.00 Solid carbide drill D1=3.2 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.032.10 Solid carbide drill D1=3.2 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.033.00 Solid carbide drill D1=3.3 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.033.10 Solid carbide drill D1=3.3 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.034.00 Solid carbide drill D1=3.4 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.034.10 Solid carbide drill D1=3.4 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.035.00 Solid carbide drill D1=3.5 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.035.10 Solid carbide drill D1=3.5 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.036.00 Solid carbide drill D1=3.6 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.036.10 Solid carbide drill D1=3.6 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.037.00 Solid carbide drill D1=3.7 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.037.10 Solid carbide drill D1=3.7 D2=6 L1=62 L2=20 NL=14 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.038.00 Solid carbide drill D1=3.8 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.038.10 Solid carbide drill D1=3.8 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.039.00 Solid carbide drill D1=3.9 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.039.10 Solid carbide drill D1=3.9 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.040.00 Solid carbide drill D1=4.0 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.040.10 Solid carbide drill D1=4.0 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.041.00 Solid carbide drill D1=4.1 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.041.10 Solid carbide drill D1=4.1 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.042.00 Solid carbide drill D1=4.2 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.042.10 Solid carbide drill D1=4.2 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.043.00 Solid carbide drill D1=4.3 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.043.10 Solid carbide drill D1=4.3 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.044.00 Solid carbide drill D1=4.4 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.044.10 Solid carbide drill D1=4.4 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.045.00 Solid carbide drill D1=4.5 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.045.10 Solid carbide drill D1=4.5 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.046.00 Solid carbide drill D1=4.6 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.046.10 Solid carbide drill D1=4.6 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.047.00 Solid carbide drill D1=4.7 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.047.10 Solid carbide drill D1=4.7 D2=6 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.048.00 Solid carbide drill D1=4.8 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.048.10 Solid carbide drill D1=4.8 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.049.00 Solid carbide drill D1=4.9 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.049.10 Solid carbide drill D1=4.9 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.050.00 Solid carbide drill D1=5.0 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.050.10 Solid carbide drill D1=5.0 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.051.00 Solid carbide drill D1=5.1 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.051.10 Solid carbide drill D1=5.1 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.052.00 Solid carbide drill D1=5.2 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.052.10 Solid carbide drill D1=5.2 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.053.00 Solid carbide drill D1=5.3 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.053.10 Solid carbide drill D1=5.3 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.054.00 Solid carbide drill D1=5.4 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.054.10 Solid carbide drill D1=5.4 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.055.00 Solid carbide drill D1=5.5 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.055.10 Solid carbide drill D1=5.5 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.056.00 Solid carbide drill D1=5.6 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.056.10 Solid carbide drill D1=5.6 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.057.00 Solid carbide drill D1=5.7 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.057.10 Solid carbide drill D1=5.7 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.058.00 Solid carbide drill D1=5.8 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.058.10 Solid carbide drill D1=5.8 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.059.00 Solid carbide drill D1=5.9 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.059.10 Solid carbide drill D1=5.9 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.060.00 Solid carbide drill D1=6.0 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.060.10 Solid carbide drill D1=6.0 D2=6 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,085.00 - 2,085.00
030 503.061.00 Solid carbide drill D1=6.1 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.061.10 Solid carbide drill D1=6.1 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.062.00 Solid carbide drill D1=6.2 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.062.10 Solid carbide drill D1=6.2 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.063.00 Solid carbide drill D1=6.3 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.063.10 Solid carbide drill D1=6.3 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.064.00 Solid carbide drill D1=6.4 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.064.10 Solid carbide drill D1=6.4 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.065.00 Solid carbide drill D1=6.5 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.065.10 Solid carbide drill D1=6.5 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.066.00 Solid carbide drill D1=6.6 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.066.10 Solid carbide drill D1=6.6 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.067.00 Solid carbide drill D1=6.7 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.067.10 Solid carbide drill D1=6.7 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.068.00 Solid carbide drill D1=6.8 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.068.10 Solid carbide drill D1=6.8 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.069.00 Solid carbide drill D1=6.9 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.069.10 Solid carbide drill D1=6.9 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.070.00 Solid carbide drill D1=7.0 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.070.10 Solid carbide drill D1=7.0 D2=8 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,265.00 - 2,265.00
030 503.071.00 Solid carbide drill D1=7.1 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.071.10 Solid carbide drill D1=7.1 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.072.00 Solid carbide drill D1=7.2 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.072.10 Solid carbide drill D1=7.2 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.073.00 Solid carbide drill D1=7.3 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.073.10 Solid carbide drill D1=7.3 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.074.00 Solid carbide drill D1=7.4 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.074.10 Solid carbide drill D1=7.4 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.075.00 Solid carbide drill D1=7.5 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.075.10 Solid carbide drill D1=7.5 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.076.00 Solid carbide drill D1=7.6 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.076.10 Solid carbide drill D1=7.6 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.077.00 Solid carbide drill D1=7.7 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.077.10 Solid carbide drill D1=7.7 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.078.00 Solid carbide drill D1=7.8 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.078.10 Solid carbide drill D1=7.8 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.079.00 Solid carbide drill D1=7.9 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.079.10 Solid carbide drill D1=7.9 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.080.00 Solid carbide drill D1=8.0 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.080.10 Solid carbide drill D1=8.0 D2=8 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.081.00 Solid carbide drill D1=8.1 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.081.10 Solid carbide drill D1=8.1 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,570.00 - 2,570.00
030 503.082.00 Solid carbide drill D1=8.2 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.082.10 Solid carbide drill D1=8.2 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.083.00 Solid carbide drill D1=8.3 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.083.10 Solid carbide drill D1=8.3 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.084.00 Solid carbide drill D1=8.4 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.084.10 Solid carbide drill D1=8.4 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.085.00 Solid carbide drill D1=8.5 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.085.10 Solid carbide drill D1=8.5 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.086.00 Solid carbide drill D1=8.6 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.086.10 Solid carbide drill D1=8.6 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.087.00 Solid carbide drill D1=8.7 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.087.10 Solid carbide drill D1=8.7 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.088.00 Solid carbide drill D1=8.8 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.088.10 Solid carbide drill D1=8.8 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.089.00 Solid carbide drill D1=8.9 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.089.10 Solid carbide drill D1=8.9 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.090.00 Solid carbide drill D1=9.0 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.090.10 Solid carbide drill D1=9.0 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.091.00 Solid carbide drill D1=9.1 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.091.10 Solid carbide drill D1=9.1 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.092.00 Solid carbide drill D1=9.2 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.092.10 Solid carbide drill D1=9.2 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.093.00 Solid carbide drill D1=9.3 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.093.10 Solid carbide drill D1=9.3 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.094.00 Solid carbide drill D1=9.4 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.094.10 Solid carbide drill D1=9.4 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.095.00 Solid carbide drill D1=9.5 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.095.10 Solid carbide drill D1=9.5 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.096.00 Solid carbide drill D1=9.6 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.096.10 Solid carbide drill D1=9.6 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.097.00 Solid carbide drill D1=9.7 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.097.10 Solid carbide drill D1=9.7 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.098.00 Solid carbide drill D1=9.8 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.098.10 Solid carbide drill D1=9.8 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.099.00 Solid carbide drill D1=9.9 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.099.10 Solid carbide drill D1=9.9 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.100.00 Solid carbide drill D1=10.0 D2=10 L1=89 L2=47 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.100.10 Solid carbide drill 10.0X10X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,930.00 - 2,930.00
030 503.101.00 Solid carbide drill D1=10.1 D2=12 L1=102 L2=55 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
030 503.101.10 Solid carbide drill 10.1X12X102X55X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
030 503.102.00 Solid carbide drill D1=10.2 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40

Pre-Order

ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
030 503.102.10 Solid carbide drill 10.2X12X102X55X40 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
030 503.103.00 Solid carbide drill D1=10.3 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40

Pre-Order

ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
030 503.103.10 Solid carbide drill 10.3X12X102X55X40 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
030 503.104.00 Solid carbide drill D1=10.4 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40

Pre-Order

ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
030 503.104.10 Solid carbide drill 10.4X12X102X55X40 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
030 503.105.00 Solid carbide drill D1=10.5 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40

Pre-Order

ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
030 503.105.10 Solid carbide drill 10.5X12X102X55X40 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
030 503.106.00 Solid carbide drill D1=10.6 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40

Pre-Order

ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
030 503.106.10 Solid carbide drill 10.6X12X102X55X40 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
030 503.107.00 Solid carbide drill D1=10.7 D2=12 L1=102 L2=55 NL=40

Pre-Order

ชิ้น 3,605.00 - 3,605.00
030 503.107.10