Solid carbide drill ITT Drill Carbide
Solid carbide drill ITT (30 505)
Solid carbide drill

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
030 505.005.00 Solid carbide drill D1=0.5 D2=3.0 L1=50 L2=10

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.006.00 Solid carbide drill D1=0.6 D2=3.0 L1=50 L2=10

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.007.00 Solid carbide drill D1=0.7 D2=3.0 L1=50 L2=10

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.008.00 Solid carbide drill D1=0.8 D2=3.0 L1=50 L2=10

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.009.00 Solid carbide drill D1=0.9 D2=3.0 L1=50 L2=10

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.010.00 Solid carbide drill D1=1.0 D2=3.0 L1=55 L2=10 NL=65

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.011.00 Solid carbide drill D1=1.1 D2=3.0 L1=55 L2=12 NL=10

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.012.00 Carbide Drill 5xD 140Deg. TIALN-coated 1.2x12x55MM

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.013.00 Solid carbide drill D1=1.3 D2=3.0 L1=55 L2=12 NL=10

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.014.00 Solid carbide drill D1=1.4 D2=3.0 L1=55 L2=12 NL=10

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.015.00 Solid carbide drill D1=1.5 D2=3.0 L1=55 L2=12 NL=10

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.016.00 Carbide Drill 5xD 140Deg. TIALN-coated 1.6x16x55MM

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.017.00 Solid carbide drill D1=1.7 D2=3.0 L1=55 L2=16 NL=13

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.018.00 Solid carbide drill D1=1.8 D2=3.0 L1=55 L2=16 NL=13

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.019.00 Solid carbide drill D1=1.9 D2=3.0 L1=55 L2=16 NL=13

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.020.00 Solid carbide drill D1=2.0 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=16

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.021.00 Solid carbide drill D1=2.1 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=16

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.022.00 Solid carbide drill D1=2.2 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=16

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.023.00 Solid carbide drill D1=2.3 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=16

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.024.00 Solid carbide drill D1=2.4 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=16

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.025.00 Solid carbide drill D1=2.5 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=16

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.026.00 Solid carbide drill 2.6X3.0X57X21X185

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.027.00 Solid carbide drill 2.7X3.0X57X21X185

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.028.00 Solid carbide drill 2.8X3.0X57X21X185

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.029.00 Solid carbide drill 2.9X3.0X57X21X185

Pre-Order

ชิ้น 2,030.00 - 2,030.00
030 505.030.00 Solid carbide drill D1=3.0 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.030.10 Solid carbide drill D1=3.0 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.031.00 Solid carbide drill D1=3.1 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.031.10 Solid carbide drill D1=3.1 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.032.00 Solid carbide drill D1=3.2 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.032.10 Solid carbide drill D1=3.2 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.033.00 Solid carbide drill D1=3.3 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.033.10 Solid carbide drill D1=3.3 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.034.00 Solid carbide drill D1=3.4 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.034.10 Solid carbide drill D1=3.4 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.035.00 Solid carbide drill D1=3.5 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.035.10 Solid carbide drill D1=3.5 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.036.00 Solid carbide drill D1=3.6 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.036.10 Solid carbide drill D1=3.6 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.037.00 Solid carbide drill D1=3.7 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.037.10 Solid carbide drill D1=3.7 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.038.00 Solid carbide drill D1=3.8 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.038.10 Solid carbide drill D1=3.8 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.039.00 Solid carbide drill D1=3.9 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.039.10 Solid carbide drill D1=3.9 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.040.00 Solid carbide drill D1=4.0 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.040.10 Solid carbide drill D1=4.0 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.041.00 Solid carbide drill D1=4.1 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.041.10 Solid carbide drill D1=4.1 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.042.00 Solid carbide drill D1=4.2 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.042.10 Solid carbide drill D1=4.2 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.043.00 Solid carbide drill D1=4.3 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.043.10 Solid carbide drill D1=4.3 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.044.00 Solid carbide drill D1=4.4 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.044.10 Solid carbide drill D1=4.4 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.045.00 Solid carbide drill D1=4.5 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.045.10 Solid carbide drill D1=4.5 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.046.00 Solid carbide drill D1=4.6 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.046.10 Solid carbide drill D1=4.6 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.047.00 Solid carbide drill D1=4.7 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.047.10 Solid carbide drill D1=4.7 D2=6.0 L1=74 L2=36 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.048.00 Solid carbide drill D1=4.8 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.048.10 Solid carbide drill D1=4.8 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.049.00 Solid carbide drill D1=4.9 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.049.10 Solid carbide drill D1=4.9 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.050.00 Solid carbide drill D1=5.0 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.050.10 Solid carbide drill D1=5.0 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.051.00 Solid carbide drill D1=5.1 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.051.10 Solid carbide drill D1=5.1 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.052.00 Solid carbide drill D1=5.2 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.052.10 Solid carbide drill D1=5.2 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.053.00 Solid carbide drill D1=5.3 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.053.10 Solid carbide drill D1=5.3 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.054.00 Solid carbide drill D1=5.4 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.054.10 Solid carbide drill D1=5.4 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.055.10 Solid carbide drill D1=5.5 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.056.00 Solid carbide drill D1=5.6 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.056.10 Solid carbide drill D1=5.6 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.057.00 Carbide Drill 5xD 140Deg. TIALN-coated 5.7x44x82MM

10

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.057.10 Solid carbide drill D1=5.7 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.058.00 Solid carbide drill D1=5.8 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.058.10 Solid carbide drill D1=5.8 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.059.00 Solid carbide drill D1=5.9 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.059.10 Solid carbide drill D1=5.9 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.060.00 Solid carbide drill D1=6.0 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.060.10 Solid carbide drill D1=6.0 D2=6.0 L1=82 L2=44 NL=35 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,450.00 - 2,450.00
030 505.061.00 Solid carbide drill D1=6.1 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.061.10 Solid carbide drill D1=6.1 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.062.00 Solid carbide drill D1=6.2 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.062.10 Solid carbide drill D1=6.2 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.063.00 Solid carbide drill D1=6.3 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.063.10 Solid carbide drill D1=6.3 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.064.00 Solid carbide drill D1=6.4 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.064.10 Solid carbide drill D1=6.4 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.065.00 Solid carbide drill D1=6.5 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.065.10 Solid carbide drill D1=6.5 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.066.00 Solid carbide drill D1=6.6 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.066.10 Solid carbide drill D1=6.6 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.067.00 Solid carbide drill D1=6.7 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.067.10 Solid carbide drill D1=6.7 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.068.00 Solid carbide drill D1=6.8 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.068.10 Solid carbide drill D1=6.8 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.069.00 Carbide Drill 5xD 140Deg. TIALN-coated 6.9x53x91MM

12

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.069.10 Solid carbide drill D1=6.9 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.070.10 Solid carbide drill D1=7.0 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,680.00 - 2,680.00
030 505.071.00 Solid carbide drill D1=7.1 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.071.10 Solid carbide drill D1=7.1 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.072.00 Solid carbide drill D1=7.2 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.072.10 Solid carbide drill D1=7.2 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.073.00 Solid carbide drill D1=7.3 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.073.10 Solid carbide drill D1=7.3 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.074.00 Solid carbide drill D1=7.4 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.074.10 Solid carbide drill D1=7.4 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.075.00 Carbide Drill 5xD 140Deg. TIALN-coated 7.5x53x91MM

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.075.10 Solid carbide drill D1=7.5 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.076.00 Solid carbide drill D1=7.6 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.076.10 Solid carbide drill D1=7.6 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.077.00 Solid carbide drill D1=7.7 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.077.10 Solid carbide drill D1=7.7 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.078.00 Carbide Drill 5xD 140Deg. TIALN-coated 7.8x53x91MM

15

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.078.10 Solid carbide drill D1=7.8 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.079.00 Solid carbide drill D1=7.9 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.079.10 Solid carbide drill D1=7.9 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.080.00 Solid carbide drill D1=8.0 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.080.10 Solid carbide drill D1=8.0 D2=8.0 L1=91 L2=53 NL=43 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,995.00 - 2,995.00
030 505.081.00 Solid carbide drill 8.1X10.0X103X61X49

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.081.10 Solid carbide drill 8.1X10.0X103X61X49 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.082.00 Solid carbide drill 8.2X10.0X103X61X49

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.082.10 Solid carbide drill 8.2X10.0X103X61X49 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.083.00 Solid carbide drill 8.3X10.0X103X61X49

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.083.10 Solid carbide drill 8.3X10.0X103X61X49 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.084.00 Solid carbide drill 8.4X10.0X103X61X49

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.084.10 Solid carbide drill 8.4X10.0X103X61X49 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.085.00 Solid carbide drill 8.5X10.0X103X61X49

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.085.10 Solid carbide drill 8.5X10.0X103X61X49 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.086.00 Solid carbide drill 8.6X10.0X103X61X49

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.086.10 Solid carbide drill 8.6X10.0X103X61X49 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.087.00 Solid carbide drill 8.7X10.0X103X61X49

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.087.10 Solid carbide drill 8.7X10.0X103X61X49 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.088.00 Solid carbide drill 8.8X10.0X103X61X49

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.088.10 Solid carbide drill 8.8X10.0X103X61X49 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.089.00 Solid carbide drill 8.9X10.0X103X61X49

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.089.10 Solid carbide drill 8.9X10.0X103X61X49 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.090.00 Carbide Drill 5xD 140Deg. TIALN-coated 9.0x61x103MM

20

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.090.10 Solid carbide drill 9.0X10.0X103X61X49 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.091.00 Solid carbide drill 9.1X10.0X103X61X49

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.091.10 Solid carbide drill 9.1X10.0X103X61X49 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.092.00 Solid carbide drill 9.2X10.0X103X61X49

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.092.10 Solid carbide drill 9.2X10.0X103X61X49 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.093.00 Solid carbide drill 9.3X10.0X103X61X49

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.093.10 Solid carbide drill 9.3X10.0X103X61X49 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.094.00 Solid carbide drill 9.4X10.0X103X61X49

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.094.10 Solid carbide drill 9.4X10.0X103X61X49 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.095.00 Carbide Drill 5xD 140Deg. TIALN-coated 9.5x61x103MM

5

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.095.10 Solid carbide drill 9.5X10.0X103X61X49 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,275.00 - 3,275.00
030 505.096.00 Solid carbide drill 9.6X10.0X103X61X49

Pre-Order