Solid carbide drill ITT Drill Carbide
Solid carbide drill ITT (30 702.)
Solid carbide drill

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
030 664.030.00 Solid carbide ball nose mill 3.0X3X6X50X2

Pre-Order

ชิ้น 1,390.00 - 1,390.00
030 664.040.00 Solid carbide ball nose mill 4.0X4X8X54X2

Pre-Order

ชิ้น 1,885.00 - 1,885.00
030 664.050.00 Solid carbide ball nose mill 5.0X5X10X54X2

Pre-Order

ชิ้น 1,860.00 - 1,860.00
030 664.060.00 Solid carbide ball nose mill 6.0X6X12X54X2

Pre-Order

ชิ้น 1,915.00 - 1,915.00
030 664.080.00 Solid carbide ball nose mill 8.0X8X14X58X2

Pre-Order

ชิ้น 2,355.00 - 2,355.00
030 664.100.00 Solid carbide ball nose mill 10.0X10X18X66X2

Pre-Order

ชิ้น 3,060.00 - 3,060.00
030 664.120.00 Solid carbide ball nose mill 12.0X12X22X73X2

Pre-Order

ชิ้น 6,355.00 - 6,355.00
030 664.140.00 Solid carbide ball nose mill 14.0X14X26X75X2

Pre-Order

ชิ้น 9,955.00 - 9,955.00
030 664.160.00 Solid carbide ball nose mill 16.0X16X30X82X2

Pre-Order

ชิ้น 12,160.00 - 12,160.00
030 702.010.00 Solid carbide drill D1=1.0 L2=14 L1=34 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 365.00 - 365.00
030 702.011.00 Solid carbide drill D1=1.1 L2=14 L1=36 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 365.00 - 365.00
030 702.012.00 Solid carbide drill D1=1.2 L2=16 L1=38 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 365.00 - 365.00
030 702.013.00 Solid carbide drill D1=1.3 L2=16 L1=38 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 365.00 - 365.00
030 702.014.00 Solid carbide drill D1=1.4 L2=18 L1=40 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 365.00 - 365.00
030 702.015.00 Solid carbide drill D1=1.5 L2=18 L1=40 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 365.00 - 365.00
030 702.016.00 Solid carbide drill D1=1.6 L2=20 L1=43DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 420.00 - 420.00
030 702.017.00 Solid carbide drill D1=1.7 L2=20 L1=43 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 420.00 - 420.00
030 702.018.00 Solid carbide drill D1=1.8 L2=22 L1=46 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 450.00 - 450.00
030 702.019.00 Solid carbide drill D1=1.9 L2=22 L1=46 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 450.00 - 450.00
030 702.020.00 Solid carbide drill D1=2.0 L2=24 L1=49 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 450.00 - 450.00
030 702.021.00 Solid carbide drill D1=2.1 L2=24 L1=49 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 520.00 - 520.00
030 702.022.00 Solid carbide drill D1=2.2 L2=27 L1=53 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 520.00 - 520.00
030 702.023.00 Solid carbide drill D1=2.3 L2=27 L1=53 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 520.00 - 520.00
030 702.024.00 Solid carbide drill D1=2.4 L2=30 L1=57 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 520.00 - 520.00
030 702.025.00 Solid carbide drill D1=2.5 L2=30 L1=57 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 520.00 - 520.00
030 702.026.00 Solid carbide drill D1=2.6 L2=30 L1=57 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 745.00 - 745.00
030 702.027.00 Solid carbide drill D1=2.7 L2=33 L1=61 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 745.00 - 745.00
030 702.028.00 Solid carbide drill D1=2.8 L2=33 L1=61 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 745.00 - 745.00
030 702.029.00 Solid carbide drill D1=2.9 L2=33 L1=61 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 745.00 - 745.00
030 702.030.00 Solid carbide drill D1=3.0 L2=33 L1=61 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 745.00 - 745.00
030 702.031.00 Solid carbide drill D1=3.1 L2=36 L1=65 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 745.00 - 745.00
030 702.032.00 Solid carbide drill D1=3.2 L2=36 L1=65 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 745.00 - 745.00
030 702.033.00 Solid carbide drill D1=3.3 L2=36 L1=65 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 745.00 - 745.00
030 702.034.00 Solid carbide drill D1=3.4 L2=39 L1=70 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 745.00 - 745.00
030 702.035.00 Solid carbide drill D1=3.5 L2=39 L1=70 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 830.00 - 830.00
030 702.036.00 Solid carbide drill D1=3.6 L2=39 L1=70 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 830.00 - 830.00
030 702.037.00 Solid carbide drill D1=3.7 L2=39 L1=70 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 830.00 - 830.00
030 702.038.00 Solid carbide drill D1=3.8 L2=43 L1=75 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 900.00 - 900.00
030 702.039.00 Solid carbide drill D1=3.9 L2=43 L1=75 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 900.00 - 900.00
030 702.040.00 Solid carbide drill D1=4.0 L2=43 L1=75 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 900.00 - 900.00
030 702.041.00 Solid carbide drill D1=4.1 L2=43 L1=75 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 900.00 - 900.00
030 702.042.00 Solid carbide drill D1=4.2 L2=43 L1=75 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 900.00 - 900.00
030 702.043.00 Solid carbide drill D1=4.3 L2=47 L1=80 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,175.00 - 1,175.00
030 702.044.00 Solid carbide drill D1=4.4 L2=47 L1=80 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,175.00 - 1,175.00
030 702.045.00 Solid carbide drill D1=4.5 L2=47 L1=80 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,175.00 - 1,175.00
030 702.046.00 Solid carbide drill D1=4.6 L2=47 L1=80 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,275.00 - 1,275.00
030 702.047.00 Solid carbide drill D1=4.7 L2=47 L1=80 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,275.00 - 1,275.00
030 702.048.00 Solid carbide drill D1=4.8 L2=52 L1=86 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,275.00 - 1,275.00
030 702.049.00 Solid carbide drill D1=4.9 L2=52 L1=86 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,275.00 - 1,275.00
030 702.050.00 Solid carbide drill D1=5.0 L2=52 L1=86 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,275.00 - 1,275.00
030 702.051.00 Solid carbide drill D1=5.1 L2=52 L1=86 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,425.00 - 1,425.00
030 702.052.00 Solid carbide drill D1=5.2 L2=52 L1=86 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,425.00 - 1,425.00
030 702.053.00 Solid carbide drill D1=5.3 L2=52 L1=86 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,425.00 - 1,425.00
030 702.054.00 Solid carbide drill D1=5.4 L2=57 L1=93 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,655.00 - 1,655.00
030 702.055.00 Solid carbide drill D1=5.5 L2=57 L1=93 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,655.00 - 1,655.00
030 702.056.00 Solid carbide drill D1=5.6 L2=57 L1=93 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,655.00 - 1,655.00
030 702.057.00 Solid carbide drill D1=5.7 L2=57 L1=93 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,655.00 - 1,655.00
030 702.058.00 Solid carbide drill D1=5.8 L2=57 L1=93 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,655.00 - 1,655.00
030 702.059.00 Solid carbide drill D1=5.9 L2=57 L1=93 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,655.00 - 1,655.00
030 702.060.00 Solid carbide drill D1=6.0 L2=57 L1=93 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 1,655.00 - 1,655.00
030 702.061.00 Solid carbide drill 6.1X63X101 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,110.00 - 2,110.00
030 702.062.00 Solid carbide drill 6.2X63X101 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,110.00 - 2,110.00
030 702.063.00 Solid carbide drill 6.3X63X101 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,110.00 - 2,110.00
030 702.064.00 Solid carbide drill 6.4X63X101 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,110.00 - 2,110.00
030 702.065.00 Solid carbide drill 6.5X63X101 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,110.00 - 2,110.00
030 702.066.00 Solid carbide drill 6.6X63X101 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,470.00 - 2,470.00
030 702.067.00 Solid carbide drill 6.7X63X101 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,470.00 - 2,470.00
030 702.068.00 Solid carbide drill 6.8X69X109 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,470.00 - 2,470.00
030 702.069.00 Solid carbide drill 6.9X69X109 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,470.00 - 2,470.00
030 702.070.00 Solid carbide drill 7.0X69X109 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,470.00 - 2,470.00
030 702.071.00 Solid carbide drill 7.1X69X109 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,515.00 - 2,515.00
030 702.072.00 Solid carbide drill 7.2X69X109 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,515.00 - 2,515.00
030 702.073.00 Solid carbide drill 7.3X69X109 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,515.00 - 2,515.00
030 702.074.00 Solid carbide drill 7.4X69X109 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,515.00 - 2,515.00
030 702.075.00 Solid carbide drill 7.5X69X109 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,515.00 - 2,515.00
030 702.076.00 Solid carbide drill 7.6X75X117 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,890.00 - 2,890.00
030 702.077.00 Solid carbide drill 7.7X75X117 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,890.00 - 2,890.00
030 702.078.00 Solid carbide drill 7.8X75X117 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 2,890.00 - 2,890.00
030 702.079.00 Solid carbide drill 7.9X75X117 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 3,375.00 - 3,375.00
030 702.080.00 Solid carbide drill 8.0X75X117 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 3,375.00 - 3,375.00
030 702.081.00 Solid carbide drill 8.1X75X117 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 3,375.00 - 3,375.00
030 702.082.00 Solid carbide drill 8.2X75X117 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 3,375.00 - 3,375.00
030 702.083.00 Solid carbide drill 8.3X75X117 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 3,375.00 - 3,375.00
030 702.084.00 Solid carbide drill 8.4X75X117 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 3,375.00 - 3,375.00
030 702.085.00 Solid carbide drill 8.5X75X117 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 3,375.00 - 3,375.00
030 702.086.00 Solid carbide drill 8.6X81X125 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 3,640.00 - 3,640.00
030 702.087.00 Solid carbide drill 8.7X81X125 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 3,640.00 - 3,640.00
030 702.088.00 Solid carbide drill 8.8X81X125 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 3,640.00 - 3,640.00
030 702.089.00 Solid carbide drill 8.9X81X125 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 3,640.00 - 3,640.00
030 702.090.00 Solid carbide drill 9.0X81X125 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 3,640.00 - 3,640.00
030 702.091.00 Solid carbide drill 9.1X81X125 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 4,165.00 - 4,165.00
030 702.092.00 Solid carbide drill 9.2X81X125 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 4,165.00 - 4,165.00
030 702.093.00 Solid carbide drill 9.3X81X125 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 4,165.00 - 4,165.00
030 702.094.00 Solid carbide drill 9.4X81X125 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 4,165.00 - 4,165.00
030 702.095.00 Solid carbide drill 9.5X81X125 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 4,165.00 - 4,165.00
030 702.096.00 Solid carbide drill 9.6X87X133 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 4,165.00 - 4,165.00
030 702.097.00 Solid carbide drill 9.7X87X133 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 4,165.00 - 4,165.00
030 702.098.00 Solid carbide drill 9.8X87X133 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 4,165.00 - 4,165.00
030 702.099.00 Solid carbide drill 9.9X87X133 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 4,165.00 - 4,165.00
030 702.100.00 Solid carbide drill 10.0X87X133 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 4,165.00 - 4,165.00
030 702.102.00 Solid carbide drill 10.2X87X133 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 5,200.00 - 5,200.00
030 702.105.00 Solid carbide drill 10.5X87X133 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 5,200.00 - 5,200.00
030 702.110.00 Solid carbide drill 11.0X94X142 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 6,390.00 - 6,390.00
030 702.115.00 Solid carbide drill 11.5X94X142 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 7,465.00 - 7,465.00
030 702.120.00 Solid carbide drill 12.0X101X151 DIN 6539 HA

Pre-Order

ชิ้น 7,465.00 - 7,465.00