Solid carbide drill ITT Drill Carbide
Solid carbide drill (30 703.)
Solid carbide drill
ITT

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
030 703.030.00 Solid carbide drill D1=3.0 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.030.10 Solid carbide drill D1=3.0 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.031.00 Solid carbide drill D1=3.1 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.031.10 Solid carbide drill D1=3.1 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.032.00 Solid carbide drill D1=3.2 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.032.10 Solid carbide drill D1=3.2 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.033.00 Solid carbide drill D1=3.3 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.033.10 Solid carbide drill D1=3.3 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.034.00 Solid carbide drill D1=3.4 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.034.10 Solid carbide drill D1=3.4 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.035.00 Solid carbide drill D1=3.5 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.035.10 Solid carbide drill D1=3.5 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.036.00 Solid carbide drill D1=3.6 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.036.10 Solid carbide drill D1=3.6 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.037.00 Solid carbide drill D1=3.7 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.037.10 Solid carbide drill D1=3.7 D2=6.0 L1=62 L2=20 NL=14 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.038.00 Solid carbide drill D1=3.8 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.038.10 Solid carbide drill D1=3.8 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.039.00 Solid carbide drill D1=3.9 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.039.10 Solid carbide drill D1=3.9 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.040.00 Solid carbide drill D1=4.0 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.040.10 Solid carbide drill D1=4.0 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.041.00 Solid carbide drill D1=4.1 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.041.10 Solid carbide drill D1=4.1 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.042.00 Solid carbide drill D1=4.2 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.042.10 Solid carbide drill D1=4.2 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.043.00 Solid carbide drill D1=4.3 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.043.10 Solid carbide drill D1=4.3 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.044.00 Solid carbide drill D1=4.4 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.044.10 Solid carbide drill D1=4.4 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.045.00 Solid carbide drill D1=4.5 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.045.10 Solid carbide drill D1=4.5 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.046.00 Solid carbide drill D1=4.6 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.046.10 Solid carbide drill D1=4.6 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.047.00 Solid carbide drill D1=4.7 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.047.10 Solid carbide drill D1=4.7 D2=6.0 L1=66 L2=24 NL=17 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.048.00 Solid carbide drill D1=4.8 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.048.10 Solid carbide drill D1=4.8 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.049.00 Solid carbide drill D1=4.9 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.049.10 Solid carbide drill D1=4.9 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.050.00 Solid carbide drill D1=5.0 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.050.10 Solid carbide drill D1=5.0 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.051.00 Solid carbide drill D1=5.1 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.051.10 Solid carbide drill D1=5.1 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.052.00 Solid carbide drill D1=5.2 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.052.10 Solid carbide drill D1=5.2 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.053.00 Solid carbide drill D1=5.3 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.053.10 Solid carbide drill D1=5.3 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.054.00 Solid carbide drill D1=5.4 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.054.10 Solid carbide drill D1=5.4 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.055.00 Solid carbide drill D1=5.5 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.055.10 Solid carbide drill D1=5.5 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.056.00 Solid carbide drill D1=5.6 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.056.10 Solid carbide drill D1=5.6 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.057.00 Solid carbide drill D1=5.7 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.057.10 Solid carbide drill D1=5.7 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.058.00 Solid carbide drill D1=5.8 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.058.10 Solid carbide drill D1=5.8 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.059.00 Solid carbide drill D1=5.9 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.059.10 Solid carbide drill D1=5.9 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.060.00 Solid carbide drill D1=6.0 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.060.10 Solid carbide drill D1=6.0 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=20 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,235.00 - 2,235.00
030 703.061.00 Solid carbide drill D1=6.1 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.061.10 Solid carbide drill D1=6.1 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.062.00 Solid carbide drill D1=6.2 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.062.10 Solid carbide drill D1=6.2 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.063.00 Solid carbide drill D1=6.3 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.063.10 Solid carbide drill D1=6.3 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.064.00 Solid carbide drill D1=6.4 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.064.10 Solid carbide drill D1=6.4 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.065.00 Solid carbide drill D1=6.5 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.065.10 Solid carbide drill D1=6.5 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.066.00 Solid carbide drill D1=6.6 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.066.10 Solid carbide drill D1=6.6 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.067.00 Solid carbide drill D1=6.7 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.067.10 Solid carbide drill D1=6.7 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.068.00 Solid carbide drill D1=6.8 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.068.10 Solid carbide drill D1=6.8 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.069.00 Solid carbide drill D1=6.9 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.069.10 Solid carbide drill D1=6.9 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.070.00 Solid carbide drill D1=7.0 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.070.10 Solid carbide drill D1=7.0 D2=8.0 L1=79 L2=34 NL=24 HB

Pre-Order

ชิ้น 2,905.00 - 2,905.00
030 703.071.00 Solid carbide drill D1=7.1 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.071.10 Solid carbide drill D1=7.1 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.072.00 Solid carbide drill D1=7.2 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.072.10 Solid carbide drill D1=7.2 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.073.00 Solid carbide drill D1=7.3 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.073.10 Solid carbide drill D1=7.3 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.074.00 Solid carbide drill D1=7.4 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.074.10 Solid carbide drill D1=7.4 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.075.00 Solid carbide drill D1=7.5 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.075.10 Solid carbide drill D1=7.5 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.076.00 Solid carbide drill D1=7.6 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.076.10 Solid carbide drill D1=7.6 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.077.00 Solid carbide drill D1=7.7 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.077.10 Solid carbide drill D1=7.7 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.078.00 Solid carbide drill D1=7.8 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.078.10 Solid carbide drill D1=7.8 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.079.00 Solid carbide drill D1=7.9 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.079.10 Solid carbide drill D1=7.9 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.080.00 Solid carbide drill D1=8.0 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.080.10 Solid carbide drill D1=8.0 D2=8.0 L1=79 L2=41 NL=29 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.081.00 Solid carbide drill 8.1X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.081.10 Solid carbide drill 8.1X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,389.00 - 3,389.00
030 703.082.00 Solid carbide drill 8.2X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.082.10 Solid carbide drill 8.2X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.083.00 Solid carbide drill 8.3X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.083.10 Solid carbide drill 8.3X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.084.00 Solid carbide drill 8.4X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.084.10 Solid carbide drill 8.4X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.085.00 Solid carbide drill 8.5X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.085.10 Solid carbide drill 8.5X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.086.00 Solid carbide drill 8.6X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.086.10 Solid carbide drill 8.6X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.087.00 Solid carbide drill 8.7X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.087.10 Solid carbide drill 8.7X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.088.00 Solid carbide drill 8.8X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.088.10 Solid carbide drill 8.8X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.089.00 Solid carbide drill 8.9X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.089.10 Solid carbide drill 8.9X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.090.00 Solid carbide drill 9.0X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.090.10 Solid carbide drill 9.0X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.091.00 Solid carbide drill 9.1X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.091.10 Solid carbide drill 9.1X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.092.00 Solid carbide drill 9.2X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.092.10 Solid carbide drill 9.2X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.093.00 Solid carbide drill 9.3X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.093.10 Solid carbide drill 9.3X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.094.00 Solid carbide drill 9.4X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.094.10 Solid carbide drill 9.4X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.095.00 Solid carbide drill 9.5X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.095.10 Solid carbide drill 9.5X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.096.00 Solid carbide drill 9.6X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.096.10 Solid carbide drill 9.6X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.097.00 Solid carbide drill 9.7X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.097.10 Solid carbide drill 9.7X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.098.00 Solid carbide drill 9.8X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.098.10 Solid carbide drill 9.8X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.099.00 Solid carbide drill 9.9X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.099.10 Solid carbide drill 9.9X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.100.00 Solid carbide drill 10.0X10.0X89X47X35

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.100.10 Solid carbide drill 10.0X10.0X89X47X35 HB

Pre-Order

ชิ้น 3,986.00 - 3,986.00
030 703.101.00 Solid carbide drill 10.1X12.0X102X55X40

Pre-Order

ชิ้น 5,016.00 - 5,016.00
030 703.101.10 Solid carbide drill 10.1X12.0X102X55X40 HB

Pre-Order

ชิ้น 5,016.00 - 5,016.00
030 703.102.00 Solid carbide drill 10.2X12.0X102X55X40

Pre-Order

ชิ้น 5,016.00 - 5,016.00
030 703.102.10 Solid carbide drill 10.2X12.0X102X55X40 HB

Pre-Order

ชิ้น 5,016.00 - 5,016.00
030 703.103.00 Solid carbide drill 10.3X12.0X102X55X40

Pre-Order

ชิ้น 5,016.00 - 5,016.00