Solid carbide slotting end mill - 2flute short 922.1 Endmill Carbide รุ่นประหยัด
ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด) Solid carbide slotting end mill - 2flute short (30 922.1)
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ - 2 ฟัน สั้น
922.1

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
030 922.101.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 1X5X50MM

Pre-Order

ชิ้น 834.00 - 834.00
030 922.101.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 1.0X5X50X6X2

Pre-Order

ชิ้น 751.00 - 751.00
030 922.101.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 1.0X5X50X6 2-S HB

Pre-Order

ชิ้น 834.00 - 834.00
030 922.101.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 1.0X5X50X6X2

Pre-Order

ชิ้น 751.00 - 751.00
030 922.102.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 2X6X50MM

Pre-Order

ชิ้น 834.00 - 834.00
030 922.102.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 2.0X6X50X6X2

Pre-Order

ชิ้น 751.00 - 751.00
030 922.102.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 2.0X6X50X6 2-S HB

Pre-Order

ชิ้น 834.00 - 834.00
030 922.102.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 2.0X6X50X6X2

Pre-Order

ชิ้น 751.00 - 751.00
030 922.103.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 3X6X50MM

Pre-Order

ชิ้น 834.00 - 834.00
030 922.103.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 3.0X6X50X6X2

Pre-Order

ชิ้น 751.00 - 751.00
030 922.103.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 3.0X6X50X6 2-S HB

Pre-Order

ชิ้น 834.00 - 834.00
030 922.103.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 3.0X6X50X6X2

Pre-Order

ชิ้น 751.00 - 751.00
030 922.104.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 4X8X50MM

Pre-Order

ชิ้น 834.00 - 834.00
030 922.104.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 4.0X8X50X6X2

Pre-Order

ชิ้น 751.00 - 751.00
030 922.104.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 4.0X8X50X6 2-S HB

Pre-Order

ชิ้น 834.00 - 834.00
030 922.104.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 4.0X8X50X6X2

Pre-Order

ชิ้น 751.00 - 751.00
030 922.105.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 5X8X50MM

Pre-Order

ชิ้น 886.00 - 886.00
030 922.105.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 5.0X8X50X6X2

Pre-Order

ชิ้น 797.00 - 797.00
030 922.105.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 5.0X8X50X6 2-S HB

Pre-Order

ชิ้น 886.00 - 886.00
030 922.105.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 5.0X8X50X6X2

Pre-Order

ชิ้น 797.00 - 797.00
030 922.106.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 6X16X50MM

Pre-Order

ชิ้น 937.00 - 937.00
030 922.106.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 6.0X16X50X6X2

Pre-Order

ชิ้น 844.00 - 844.00
030 922.106.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 6.0X16X50X6 2-S HB

Pre-Order

ชิ้น 937.00 - 937.00
030 922.106.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 6.0X16X50X6X2

Pre-Order

ชิ้น 844.00 - 844.00
030 922.108.00 Carbide End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 8X20X60MM

2

ชิ้น 1,391.00 - 1,391.00
030 922.108.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 8.0X20X63X8X2

Pre-Order

ชิ้น 1,251.00 - 1,251.00
030 922.108.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 8.0X20X63X8 2-S HB

Pre-Order

ชิ้น 1,391.00 - 1,391.00
030 922.108.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 8.0X20X63X8X2

Pre-Order

ชิ้น 1,251.00 - 1,251.00
030 922.110.00 Carbide End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 10X22X70MM

4

ชิ้น 1,864.00 - 1,864.00
030 922.110.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 10.0X22X72X10X2

Pre-Order

ชิ้น 1,678.00 - 1,678.00
030 922.110.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 10.0X22X72X10 2-S HB

Pre-Order

ชิ้น 1,864.00 - 1,864.00
030 922.110.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 10.0X22X72X10X2

Pre-Order

ชิ้น 1,678.00 - 1,678.00
030 922.112.00 Carbide End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 12X22X70MM

5

ชิ้น 2,482.00 - 2,482.00
030 922.112.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 12.0X22X73X12X2

Pre-Order

ชิ้น 2,234.00 - 2,234.00
030 922.112.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 12.0X22X73X12 2-S HB

Pre-Order

ชิ้น 2,482.00 - 2,482.00
030 922.112.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 12.0X22X73X12X2

Pre-Order

ชิ้น 2,234.00 - 2,234.00
030 922.116.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 16X25X75MM

Pre-Order

ชิ้น 3,451.00 - 3,451.00
030 922.116.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 16.0X25X75X16X2

Pre-Order

ชิ้น 3,105.00 - 3,105.00
030 922.116.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 16.0X25X75X16 2-S HB

Pre-Order

ชิ้น 3,451.00 - 3,451.00
030 922.116.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 16.0X25X75X16X2

Pre-Order

ชิ้น 3,105.00 - 3,105.00
030 922.120.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 2 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 20X32X100MM

Pre-Order

ชิ้น 5,902.00 - 5,902.00
030 922.120.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 20.0X32X100X20X2

Pre-Order

ชิ้น 5,312.00 - 5,312.00
030 922.120.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 20.0X32X100X20 2-S HB

Pre-Order

ชิ้น 5,902.00 - 5,902.00
030 922.120.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 20.0X32X100X20X2

Pre-Order

ชิ้น 5,312.00 - 5,312.00