Solid carbide slotting end mill - 3flute long 923.3 Endmill Carbide รุ่นประหยัด
ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด) Solid carbide slotting end mill - 3flute long (30 923.3)
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ - 3 ฟัน ยาว - Economy-Line / รุ่นประหยัด
923.3

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
030 923.301.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 3 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 1X5X57MM

Pre-Order

ชิ้น 876.00 - 876.00
030 923.301.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 1.0X5X57X6 3-S HB

Pre-Order

ชิ้น 876.00 - 876.00
030 923.302.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 3 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 2X6X57MM

Pre-Order

ชิ้น 876.00 - 876.00
030 923.302.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 2.0X6X57X6 3-S HB

Pre-Order

ชิ้น 876.00 - 876.00
030 923.303.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 3 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 3X7X57MM

Pre-Order

ชิ้น 876.00 - 876.00
030 923.303.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 3.0X7X57X6 3-S HB

Pre-Order

ชิ้น 876.00 - 876.00
030 923.304.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 3 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 4X8X57MM

Pre-Order

ชิ้น 876.00 - 876.00
030 923.304.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 4.0X8X57X6 3-S HB

Pre-Order

ชิ้น 876.00 - 876.00
030 923.305.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 3 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 5X10X57MM

Pre-Order

ชิ้น 927.00 - 927.00
030 923.305.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 5.0X10X57X6 3-S HB

Pre-Order

ชิ้น 927.00 - 927.00
030 923.306.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 3 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 6X10X57MM

Pre-Order

ชิ้น 979.00 - 979.00
030 923.306.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 6.0X10X57X6 3-S HB

Pre-Order

ชิ้น 979.00 - 979.00
030 923.308.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 3 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 8X16X63MM

Pre-Order

ชิ้น 1,411.00 - 1,411.00
030 923.308.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 8.0X16X63X8 3-S HB

Pre-Order

ชิ้น 1,411.00 - 1,411.00
030 923.310.00 Carbide End Mill 3 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 10X19X72MM

2

ชิ้น 1,885.00 - 1,885.00
030 923.310.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 10.0X19X72X10 3-S HB

Pre-Order

ชิ้น 1,885.00 - 1,885.00
030 923.312.00 Carbide End Mill 3 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 12X22X83MM

1

ชิ้น 2,719.00 - 2,719.00
030 923.312.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 12.0X22X83X12 3-S HB

Pre-Order

ชิ้น 2,719.00 - 2,719.00
030 923.316.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 3 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 16X26X92MM

Pre-Order

ชิ้น 3,893.00 - 3,893.00
030 923.316.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 16.0X26X92X16 3-S HB

Pre-Order

ชิ้น 3,893.00 - 3,893.00
030 923.320.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 3 Flutes 45Deg. Long TIALN-coated 20X32X104MM

Pre-Order

ชิ้น 6,072.00 - 6,072.00
030 923.320.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 20.0X32X104X20 3-S HB

Pre-Order

ชิ้น 6,072.00 - 6,072.00