Solid carbide slotting end mill - 4flute short 924.4 Endmill Carbide รุ่นประหยัด
ENDMILL SOLID CARDBIDE (รุ่นประหยัด) Solid carbide slotting end mill - 4flute short (30 924.4)
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ - 4 ฟัน สั้น
924.4

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
030 924.401.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 1X5X50MM

Pre-Order

ชิ้น 834.00 - 834.00
030 924.401.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 1.0X5X50X6 4-S

Pre-Order

ชิ้น 751.00 - 751.00
030 924.401.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 1.0X5X50X6 4-S HB

Pre-Order

ชิ้น 834.00 - 834.00
030 924.401.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 1.0X5X50X6 4-S

Pre-Order

ชิ้น 751.00 - 751.00
030 924.402.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 2X7X50MM

Pre-Order

ชิ้น 834.00 - 834.00
030 924.402.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 2.0X7X50X6 4-S

Pre-Order

ชิ้น 751.00 - 751.00
030 924.402.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 2.0X7X50X6 4-S HB

Pre-Order

ชิ้น 834.00 - 834.00
030 924.402.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 2.0X7X50X6 4-S

Pre-Order

ชิ้น 751.00 - 751.00
030 924.403.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 3X8X50MM

Pre-Order

ชิ้น 834.00 - 834.00
030 924.403.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 3.0X8X50X6 4-S

Pre-Order

ชิ้น 751.00 - 751.00
030 924.403.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 3.0X8X50X6 4-S HB

Pre-Order

ชิ้น 834.00 - 834.00
030 924.403.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 3.0X8X50X6 4-S

Pre-Order

ชิ้น 751.00 - 751.00
030 924.404.00 )Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 4X11X50MM

16

ชิ้น 834.00 - 834.00
030 924.404.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 4.0X11X50X6 4-S

Pre-Order

ชิ้น 751.00 - 751.00
030 924.404.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 4.0X11X50X6 4-S HB

Pre-Order

ชิ้น 834.00 - 834.00
030 924.404.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 4.0X11X50X6 4-S

Pre-Order

ชิ้น 751.00 - 751.00
030 924.405.00 Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 5X13X50MM

31

ชิ้น 886.00 - 886.00
030 924.405.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 5.0X13X50X6 4-S

Pre-Order

ชิ้น 797.00 - 797.00
030 924.405.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 5.0X13X50X6 4-S HB

Pre-Order

ชิ้น 886.00 - 886.00
030 924.405.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 5.0X13X50X6 4-S

Pre-Order

ชิ้น 797.00 - 797.00
030 924.406.00 Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 6X16X50MM

8

ชิ้น 937.00 - 937.00
030 924.406.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 6.0X16X50X6 4-S

Pre-Order

ชิ้น 844.00 - 844.00
030 924.406.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 6.0X16X50X6 4-S HB

Pre-Order

ชิ้น 937.00 - 937.00
030 924.406.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 6.0X16X50X6 4-S

Pre-Order

ชิ้น 844.00 - 844.00
030 924.408.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 8X20X60MM

Pre-Order

ชิ้น 1,391.00 - 1,391.00
030 924.408.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 8.0X20X63X8 4-S

Pre-Order

ชิ้น 1,251.00 - 1,251.00
030 924.408.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 8.0X20X63X8 4-S HB

Pre-Order

ชิ้น 1,391.00 - 1,391.00
030 924.408.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 8.0X20X63X8 4-S

Pre-Order

ชิ้น 1,251.00 - 1,251.00
030 924.410.00 Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 10X22X70MM

19

ชิ้น 1,864.00 - 1,864.00
030 924.410.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 10.0X22X72X10 4-S

Pre-Order

ชิ้น 1,678.00 - 1,678.00
030 924.410.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 10.0X22X72X10 4-S HB

Pre-Order

ชิ้น 1,864.00 - 1,864.00
030 924.410.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 10.0X22X72X10 4-S

Pre-Order

ชิ้น 1,678.00 - 1,678.00
030 924.412.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 12X22X70MM

Pre-Order

ชิ้น 2,482.00 - 2,482.00
030 924.412.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 12.0X22X73X12 4-S

Pre-Order

ชิ้น 2,234.00 - 2,234.00
030 924.412.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 12.0X22X73X12 4-S HB

Pre-Order

ชิ้น 2,482.00 - 2,482.00
030 924.412.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 12.0X22X73X12 4-S

Pre-Order

ชิ้น 2,234.00 - 2,234.00
030 924.416.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 16X25X75MM

Pre-Order

ชิ้น 3,451.00 - 3,451.00
030 924.416.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 16.0X25X75X16 4-S

Pre-Order

ชิ้น 3,105.00 - 3,105.00
030 924.416.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 16.0X25X75X16 4-S HB

Pre-Order

ชิ้น 3,451.00 - 3,451.00
030 924.416.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 16.0X25X75X16 4-S

Pre-Order

ชิ้น 3,105.00 - 3,105.00
030 924.420.00 (ยกเลิก)Carbide End Mill 4 Flutes 30Deg. Short TIALN-coated 20X32X100MM

Pre-Order

ชิ้น 5,902.00 - 5,902.00
030 924.420.09 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 20.0X32X104X20 4-S

Pre-Order

ชิ้น 5,312.00 - 5,312.00
030 924.420.10 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 20.0X32X104X20 4-S HB

Pre-Order

ชิ้น 5,902.00 - 5,902.00
030 924.420.19 (ยกเลิก)Solid carbide slotting end mill 20.0X32X104X20 4-S

Pre-Order

ชิ้น 5,312.00 - 5,312.00