Solid carbide Alu-cutter - 2 flutes Short 940.2 Endmill Carbide รุ่นประหยัด
Solid carbide Alu-cutter - 2 flutes Short 940.2 (30 940.2)
เอ็นมิลโซลิดคาร์ไบด์ Alu-cutter 2 ฟัน รุ่นสั้น

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
030 940.203.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 55Deg. Short Uncoated 3X4X50MM

Pre-Order

ชิ้น 630.00 - 630.00
030 940.203.10 Solid carbide Alu-cutter 3.0X6X4X50X2

Pre-Order

ชิ้น 630.00 - 630.00
030 940.204.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 55Deg. Short Uncoated 4X5X50MM

Pre-Order

ชิ้น 685.00 - 685.00
030 940.204.10 Solid carbide Alu-cutter 4.0X6X5X50X2

Pre-Order

ชิ้น 685.00 - 685.00
030 940.205.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 55Deg. Short Uncoated 5X6X50MM

Pre-Order

ชิ้น 785.00 - 785.00
030 940.205.10 Solid carbide Alu-cutter 5.0X6X6X50X2

Pre-Order

ชิ้น 785.00 - 785.00
030 940.206.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 55Deg. Short Uncoated 6X7X50MM

Pre-Order

ชิ้น 885.00 - 885.00
030 940.206.10 Solid carbide Alu-cutter 6.0X6X7X50X2

Pre-Order

ชิ้น 885.00 - 885.00
030 940.208.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 55Deg. Short Uncoated 8X8X58MM

Pre-Order

ชิ้น 1,200.00 - 1,200.00
030 940.208.10 Solid carbide Alu-cutter 8.0X8X8X58X2

Pre-Order

ชิ้น 1,200.00 - 1,200.00
030 940.210.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 55Deg. Short Uncoated 10X10X66MM

Pre-Order

ชิ้น 1,630.00 - 1,630.00
030 940.210.10 Solid carbide Alu-cutter 10.0X10X10X66X2

Pre-Order

ชิ้น 1,630.00 - 1,630.00
030 940.212.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 55Deg. Short Uncoated 12X12X72MM

Pre-Order

ชิ้น 2,260.00 - 2,260.00
030 940.212.10 Solid carbide Alu-cutter 12.0X12 X12X72X2

Pre-Order

ชิ้น 2,260.00 - 2,260.00
030 940.214.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 55Deg. Short Uncoated 14X14X75MM

Pre-Order

ชิ้น 3,075.00 - 3,075.00
030 940.214.10 Solid carbide Alu-cutter 14.0X14 X14 X75X2

Pre-Order

ชิ้น 3,075.00 - 3,075.00
030 940.216.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 55Deg. Short Uncoated 16X16X82MM

Pre-Order

ชิ้น 3,375.00 - 3,375.00
030 940.216.10 Solid carbide Alu-cutter 16.0X16 X16X82X2

Pre-Order

ชิ้น 3,375.00 - 3,375.00
030 940.218.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 55Deg. Short Uncoated 18X18X84MM

Pre-Order

ชิ้น 4,205.00 - 4,205.00
030 940.218.10 Solid carbide Alu-cutter 18.0X18 X18X84X2

Pre-Order

ชิ้น 4,205.00 - 4,205.00
030 940.220.00 Carbide Alu-cutter 2 Flutes 55Deg. Short Uncoated 20X20X92MM

Pre-Order

ชิ้น 5,995.00 - 5,995.00
030 940.220.10 Solid carbide Alu-cutter 20.0X20 X20X92X2

Pre-Order

ชิ้น 5,995.00 - 5,995.00