ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดมีรู Intertool Technologies Urethane Rubber
URETHANE RUBBER ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดมีรู Intertool Technologies (34 01)
URETHANE RUBBER ยูเรเทนสำหรับงานหนัก ชนิดมีรู Urethane For Heavy Load

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
034 01-050-062 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 50-14-62

11

ชิ้น 367.00 - 367.00
034 01-050-082 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 50-14-82

11

ชิ้น 438.00 - 438.00
034 01-060-062 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 60-20-62

Pre-Order

ชิ้น 472.00 - 472.00
034 01-060-082 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 60-20-82

42

ชิ้น 598.00 - 598.00
034 01-080-082 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 80-20-82

24

ชิ้น 1,020.00 - 1,020.00
034 01-080-103 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 80-20-103

23

ชิ้น 1,220.00 - 1,220.00
034 01-100-082 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 100-20-82

11

ชิ้น 1,500.00 - 1,500.00
034 01-100-103 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 100-20-103

12

ชิ้น 1,800.00 - 1,800.00
034 01-100-123 PU Heavy Load Hollow Bar UTHX 100-20-123

9

ชิ้น 2,140.00 - 2,140.00
URETHANE
URETHANE
URETHANE