PU Heavy Load Solid Bar UTSX ITT Urethane Rubber
URETHANE RUBBER PU Heavy Load Solid Bar UTSX ITT (34 02-)
URETHANE RUBBER PU Heavy Load Solid Bar UTSX

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
034 02-050-062 PU Heavy Load Solid Bar UTSX 50-62

11

ชิ้น 361.00 - 361.00
034 02-050-082 PU Heavy Load Solid Bar UTSX 50-82

7

ชิ้น 449.00 - 449.00
034 02-060-082 PU Heavy Load Solid Bar UTSX 60-82

1

ชิ้น 604.00 - 604.00
034 02-080-082 PU Heavy Load Solid Bar UTSX 80-82

6

ชิ้น 1,060.00 - 1,060.00
034 02-080-103 PU Heavy Load Solid Bar UTSX 80-103

6

ชิ้น 930.00 - 930.00
034 02-100-082 PU Heavy Load Solid Bar UTSX 100-82

13

ชิ้น 1,440.00 - 1,440.00
034 02-100-103 PU Heavy Load Solid Bar UTSX 100-103

2

ชิ้น 1,810.00 - 1,810.00
034 02-100-123 PU Heavy Load Solid Bar UTSX 100-123

4

ชิ้น 2,160.00 - 2,160.00