ยูเรเทน สต๊อคบล๊อค Intertool Technologies Urethane Rubber
URETHANE RUBBER ยูเรเทน สต๊อคบล๊อค Intertool Technologies (34 03)
URETHANE RUBBER ยูเรเทน สต๊อคบล๊อค Urethane Stock Blocks

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
034 03-040-14-080 PU STOCK BLOCK ST40-14-80

50

ชิ้น 195.00 - 195.00
034 03-050-14-110 PU STOCK BLOCK ST50-14-110

10

ชิ้น 507.00 - 507.00
034 03-070-14-140 PU STOCK BLOCK ST70-14-140

9

ชิ้น 1,150.00 - 1,150.00
034 03-070-22-110 PU STOCK BLOCK ST70-22-110

Pre-Order

ชิ้น 839.00 - 839.00
034 03-070-22-140 PU STOCK BLOCK ST70-22-140

23

ชิ้น 1,130.00 - 1,130.00
034 03-090-22-140 PU STOCK BLOCK ST90-22-140

19

ชิ้น 2,200.00 - 2,200.00
034 03-100-22-140 PU STOCK BLOCK ST100-22-140

6

ชิ้น 2,610.00 - 2,610.00
URETHANE
URETHANE
URETHANE