PIN GAGE PLUS CLASS ITT Pin Gage
PIN GAGE PLUS CLASS ITT (38 112)
PIN GAGE PLUS CLASS

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
038 112101980 PIN GAGE PLUS CLASS ZZ 1.98 MM

2

ชิ้น 450.00 - 450.00
038 112103200 PIN GAGE PLUS CLASS ZZ 3.20 MM

2

ชิ้น 450.00 - 450.00
038 112103480 PIN GAGE PLUS CLASS ZZ 3.48 MM

2

ชิ้น 450.00 - 450.00
038 112105540 PIN GAGE PLUS CLASS ZZ 5.54 MM

2

ชิ้น 450.00 - 450.00
038 112105980 PIN GAGE PLUS CLASS ZZ 5.98 MM

2

ชิ้น 450.00 - 450.00