DIGITAL PROTRACTOR รุ่น 2172 INSIZE Protractor
DIGITAL PROTRACTOR รุ่น 2172 INSIZE (44 2172-360)
เครื่องมือวัดองศา - จอแสดงผลเป็นแบบตัวเลข ส่วน 100 และ แบบ องศา / ลิปดา / ฟิลิปดา
คงเหลือ 1
In Stock (1 วัน)

ราคา :

12,200.00
จำนวน
  • รายละเอียดสินค้า
INSIZE 44 2172-360