DIGITAL OUTSIDE MICROMETER รุ่น 3109 INSIZE Micrometer
DIGITAL OUTSIDE MICROMETER รุ่น 3109 INSIZE (44 3109)
DIGITAL OUTSIDE MICROMETER รุ่น 3109 ความละเอียดในการอ่าน 0.001 มม/0.0005 นิ้ว - ไม่สามารถต่อข้อมูลออก

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
044 3109-100A DIGITAL OUTSIDE MICROMETER 75-100mm/3-4"(0.001mm/0.00005")

Pre-Order

ชิ้น 3,630.00 - 3,630.00
044 3109-25A DIGITAL OUTSIDE MICROMETER 0-25mm/0-1"(0.001mm/0.00005")

4

ชิ้น 2,270.00 - 2,270.00
044 3109-50A DIGITAL OUTSIDE MICROMETER 25-50mm/1-2"(0.001mm/0.00005")

Pre-Order

ชิ้น 2,740.00 - 2,740.00
044 3109-75 DIGITAL OUTSIDE MICROMETER 50-75mm/2-3"(0.001mm/0.00005") (เลิกผลิต)

Pre-Order

ชิ้น 2,560.00 - 2,560.00
044 3109-75A DIGITAL OUTSIDE MICROMETER 50-75mm/2-3"(0.001mm/0.00005")

1

ชิ้น 3,210.00 - 3,210.00