THREE POINTS INTERNAL MICROMETER รุ่น 3227 INSIZE Micrometer
THREE POINTS INTERNAL MICROMETER รุ่น 3227 INSIZE (44 3227)
ไมโครวัดรูในชนิด 3 ขา - ความละเอียดในการอ่าน 0.001 มม.

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
044 3227-100 3 POINTS INSIDE MICROMETER 87-100mm/0.005mm

Pre-Order

ชิ้น 13,690.00 - 13,690.00
044 3227-12 3 POINTS INSIDE MICROMETER 10-12mm/0.001mm

Pre-Order

ชิ้น 8,170.00 - 8,170.00
044 3227-125 3 POINTS INSIDE MICROMETER 100-125mm/0.005mm

Pre-Order

ชิ้น 16,940.00 - 16,940.00
044 3227-175 3 POINTS INSIDE MICROMETER 150-175mm/0.005mm

Pre-Order

ชิ้น 22,410.00 - 22,410.00
044 3227-20 3 POINTS INSIDE MICROMETER 16-20mm/0.005mm

Pre-Order

ชิ้น 6,170.00 - 6,170.00
044 3227-200 3 POINTS INSIDE MICROMETER 175-200mm/0.005mm

Pre-Order

ชิ้น 25,520.00 - 25,520.00
044 3227-30 3 POINTS INSIDE MICROMETER 25-30mm/0.005mm

Pre-Order

ชิ้น 8,670.00 - 8,670.00
044 3227-40 3 POINTS INSIDE MICROMETER 30-40mm/0.005mm

Pre-Order

ชิ้น 9,340.00 - 9,340.00
044 3227-50 3 POINTS INSIDE MICROMETER 40-50mm/0.005mm

Pre-Order

ชิ้น 10,850.00 - 10,850.00
044 3227-63 3 POINTS INSIDE MICROMETER 50-63mm/0.005mm

Pre-Order

ชิ้น 11,740.00 - 11,740.00
044 3227-75 3 POINTS INSIDE MICROMETER 62-75mm/0.005mm

Pre-Order

ชิ้น 12,600.00 - 12,600.00
044 3227-88 3 POINTS INSIDE MICROMETER 75-88mm/0.005mm

Pre-Order

ชิ้น 13,160.00 - 13,160.00