DEPTH MICROMETER รุ่น 3240 INSIZE Micrometer
DEPTH MICROMETER รุ่น 3240 INSIZE (44 3240)
DEPTH MICROMETER รุ่น 3240 ความละเอียดในการอ่าน 0.01 - หัวอ่านมีความเที่ยงตรง 3 μm - วัดเป็นหน่วย มม.

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
044 3240-25 DEPTH MICROMETER 0-25mm/0.01mm

1

ชุด 1,500.00 - 1,500.00