DIGITAL INSIDE MICROMETER รุ่น 3520 INSIZE Micrometer
DIGITAL INSIDE MICROMETER รุ่น 3520 INSIZE (44 3520)
ไมโครวัดรูในแบบดิจิตอล - ความละเอียด 0.001มม. / 0.00005 นิ้ว - กันฝุ่น และกันน้ำ - ส่งข้อมูลผ่านทางช่อง RS232

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
044 3520-100 DIGITAL INSIDE MICROMETER 75-100mm/3-4"(0.001mm/0.00005")

Pre-Order

ชิ้น 8,720.00 - 8,720.00
044 3520-30 DIGITAL INSIDE MICROMETER 5-30mm/0.2-1.2"(0.001mmM/0.00005")

Pre-Order

ชิ้น 7,610.00 - 7,610.00
044 3520-50 DIGITAL INSIDE MICROMETER 25-50mm/1-2"(0.001mm/0.00005")

Pre-Order

ชิ้น 7,970.00 - 7,970.00