THREAD RING GAUGE รุ่น 4120 INSIZE Thread Ring Gauge
THREAD RING GAUGE รุ่น 4120 INSIZE (44 4120)
เกจวัดเกลียวนอกมาตราฐาน ISO - Go gauge กับ NoGo gauge - แยกกัน 2 ชิ้น

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
044 4120-10 THREAD RING GAUGE,6G,GO M10.x1.50

Pre-Order

ชิ้น 1,070.00 - 1,070.00
044 4120-10N THREAD RING GAUGE,6G,NOGO M10x1.50

Pre-Order

ชิ้น 890.00 - 890.00
044 4120-12 THREAD RING GAUGE,6G,GO M12.0x1.75

Pre-Order

ชิ้น 940.00 - 940.00
044 4120-12N THREAD RING GAUGE,6G, NOGO M12x1.75

Pre-Order

ชิ้น 800.00 - 800.00
044 4120-14 THREAD RING GAUGE,6G, GO M14x2.0

1

ชิ้น 1,050.00 - 1,050.00
044 4120-14N THREAD RING GAUGE,6G, NOGO M14x2.0

2

ชิ้น 870.00 - 870.00
044 4120-16 THREAD RING GAUGE,6G, GO M16x2.0

1

ชิ้น 1,050.00 - 1,050.00
044 4120-20 THREAD RING GAUGE,6G, GO M20x2.5

2

ชิ้น 1,200.00 - 1,200.00
044 4120-20N THREAD RING GAUGE,6G, NOGO M20x2.5

Pre-Order

ชิ้น 990.00 - 990.00
044 4120-24 THREAD RING GAUGE,6G, GO M24x3.0

Pre-Order

ชิ้น 1,540.00 - 1,540.00
044 4120-30 THREAD RING GAUGE,6G, GO M30X3.5

1

ชิ้น 2,100.00 - 2,100.00
044 4120-30N THREAD RING GAUGE,6G, NOGO M30X3.5

Pre-Order

ชิ้น 1,290.00 - 1,290.00
044 4120-36 THREAD RING GAUGE,6G, GO M36x4.0

Pre-Order

ชิ้น 2,490.00 - 2,490.00
044 4120-6 THREAD RING GAUGE,6G, GO M6x1.0

Pre-Order

ชิ้น 910.00 - 910.00
044 4120-6N THREAD RING GAUGE,6G, NOGO M6x1.0

1

ชิ้น 820.00 - 820.00
044 4120-8 THREAD RING GAUGE,6G, GO M8x1.25

1

ชิ้น 910.00 - 910.00
044 4120-8N THREAD RING GAUGE,6G, NOGO M8x1.25

Pre-Order

ชิ้น 910.00 - 910.00
INSIZE 44 4120