SETTING RING รุ่น 6312 INSIZE Setting Ring
SETTING RING รุ่น 6312 INSIZE (44 6312)
ใช้สำหรับตั้งค่าของไมโครวัดรูใน และเกจวัดรู - ความขนานของทรงกระบอก

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
044 6312-10 SETTING RING GAGE SIZE 10 mm

Pre-Order

ชิ้น 1,390.00 - 1,390.00
044 6312-100 SETTING RING GAGE SIZE 100 mm

Pre-Order

ชิ้น 5,010.00 - 5,010.00
044 6312-12 SETTING RING GAGE SIZE 12 mm

Pre-Order

ชิ้น 1,510.00 - 1,510.00
044 6312-125 SETTING RING GAGE SIZE 125 mm

Pre-Order

ชิ้น 9,980.00 - 9,980.00
044 6312-14 SETTING RING GAGE SIZE 14 mm

Pre-Order

ชิ้น 1,510.00 - 1,510.00
044 6312-16 SETTING RING GAGE SIZE 16 mm

Pre-Order

ชิ้น 1,610.00 - 1,610.00
044 6312-20 SETTING RING GAGE SIZE 20 mm

Pre-Order

ชิ้น 1,610.00 - 1,610.00
044 6312-25 SETTING RING GAGE SIZE 25 mm

Pre-Order

ชิ้น 1,690.00 - 1,690.00
044 6312-30 SETTING RING GAGE SIZE 30 mm

Pre-Order

ชิ้น 1,790.00 - 1,790.00
044 6312-35 SETTING RING GAGE SIZE 35 mm

Pre-Order

ชิ้น 1,940.00 - 1,940.00
044 6312-40 SETTING RING GAGE SIZE 40 mm

Pre-Order

ชิ้น 2,040.00 - 2,040.00
044 6312-45 SETTING RING GAGE SIZE 45 mm

Pre-Order

ชิ้น 2,140.00 - 2,140.00
044 6312-50 SETTING RING GAGE SIZE 50 mm

Pre-Order

ชิ้น 2,240.00 - 2,240.00
044 6312-60 SETTING RING GAGE SIZE 60 mm

Pre-Order

ชิ้น 2,660.00 - 2,660.00
044 6312-62 SETTING RING GAGE SIZE 62 mm

Pre-Order

ชิ้น 2,760.00 - 2,760.00
044 6312-70 SETTING RING GAGE SIZE 70 mm

Pre-Order

ชิ้น 2,860.00 - 2,860.00
044 6312-75 SETTING RING GAGE SIZE 75 mm

Pre-Order

ชิ้น 2,960.00 - 2,960.00
044 6312-8 SETTING RING GAGE SIZE 8 mm

Pre-Order

ชิ้น 1,390.00 - 1,390.00
044 6312-80 SETTING RING GAGE SIZE 80 mm

Pre-Order

ชิ้น 3,160.00 - 3,160.00
044 6312-85 SETTING RING GAGE SIZE 85 mm

Pre-Order

ชิ้น 3,340.00 - 3,340.00
044 6312-87 SETTING RING GAGE SIZE 87 mm

Pre-Order

ชิ้น 3,740.00 - 3,740.00
044 6312-90 SETTING RING GAGE SIZE 90 mm

Pre-Order

ชิ้น 3,740.00 - 3,740.00
INSIZE 44 6312