MAGNETIC V-BLOCK รุ่น 6801 INSIZE V-Block
MAGNETIC V-BLOCK รุ่น 6801 INSIZE (44 6801)
MAGNETIC V-BLOCK รุ่น 6801 วีบล็อกชนิดแม่เหล็ก - ใช้จับงานทรงกระบอก - ค่าความขนานและฉาก = 10μ

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
044 6801-1201 MAGNETIC V-BLOCK 80X70X95mm

2

ชิ้น 3,560.00 - 3,560.00
044 6801-1202 MAGNETIC V-BLOCK 100X70X95mm

3

ชิ้น 3,930.00 - 3,930.00
044 6801-1203 MAGNETIC V-BLOCK 120X70X95mm

1

ชิ้น 4,110.00 - 4,110.00
INSIZE 44 6801