GRANITE SURFACE PLATE รุ่น 6900 INSIZE Granite Plate
GRANITE SURFACE PLATE รุ่น 6900 INSIZE (44 6900)
 โต๊ะระดับหินแกรนิต - คุณภาพระดับ DIN 876, gnade 00 ใช้สำหรับงานภายในห้องหรือแล็ป , เกรด 0 ใช้ สำหรับการทำงานในห้องเครื่อง (Work Shop)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
044 6900-0106 GRANITE SURFACE PLATE1000X630X140mm(GRADE 0)

1

ชิ้น 25,610.00 - 25,610.00
044 6900-064 GRANITE SURFACE PLATE 630X400X80mm(GRADE 0)

2

ชิ้น 8,120.00 - 8,120.00
044 6900-085 GRANITE SURFACE PLATE 800X500X100mm(GRADE 0)

2

ชิ้น 15,345.00 - 15,345.00
044 6900-1101 GRANITE SURFACE PLATE 1000X1000X150mm(GRADE 00)

Pre-Order

ชิ้น 47,765.00 - 47,765.00
044 6900-1161 GRANITE SURFACE PLATE 1600X1000X180mm(GRADE 00)

Pre-Order

ชิ้น 91,265.00 - 91,265.00
044 6900-166 GRANITE SURFACE PLATE 630X630X100mm(GRADE 00)

2

ชิ้น 13,130.00 - 13,130.00
044 6900-185 GRANITE SURFACE PLATE 800X500X100 mm(GRADE 00)

Pre-Order

ชิ้น 14,990.00 - 14,990.00
INSIZE 44 6900