SPC CABLE FOR DIGITAL CALIPERS INSIZE Digital Caliper
SPC CABLE FOR DIGITAL CALIPERS INSIZE (44 7302-SPC1)
SPC CABLE รุ่น 7302 สามารถเชื่อมต่อเข้ากับช่อง USB ของคอมพิวเตอร์ - สายเคเบิลยาว 2.5 m

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
044 7302-SPC1 SPC CABLE FOR DIGITAL CALIPERS

Pre-Order

ชิ้น 3,060.00 - 3,060.00
044 7302-SPC1A SPC CABLE FOR USE WITH DIGITAL CALIPER

1

ชิ้น 2,270.00 - 2,270.00