BALL PLUNGER ITT ชิ้นส่วนมาตรฐานอื่นๆ
BALL PLUNGER BALL PLUNGER (47 BBP)
BALL PLUNGER
ITT

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
047 BBPJ03 BALL PLUNGER BBPJ 3X0.5P L=7

65

ชิ้น 189.00 - 189.00
047 BBPJ04 BALL PLUNGER BBPJ 4X0.7P L=9

16

ชิ้น 189.00 - 189.00
047 BBPJ05 BALL PLUNGER BBPJ 5X0.8P L=12

43

ชิ้น 179.00 - 179.00
047 BBPJ06 BALL PLUNGER BBPJ 6X1.0P L=13

Pre-Order

ชิ้น 179.00 - 179.00
047 BBPJ08 BALL PLUNGER BBPJ 8X1.25P L=15

1

ชิ้น 216.00 - 216.00
047 BBPJ10 BALL PLUNGER BBPJ 10X1.5P L=16

Pre-Order

ชิ้น 252.00 - 252.00
047 BBPJ12 BALL PLUNGER BBPJ 12X1.75P L=20

20

ชิ้น 200.00 - 200.00
047 BBPJ16 BALL PLUNGER BBPJ 16X2.0P L=25

58

ชิ้น 368.00 - 368.00
BALL PLUNGER 47 BBP