EYE BOLT ITT ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ EYE BOLT ITT (47 CCHI)
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ EYE BOLT

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
047 CCHI10 EYE BOLT CCHI10 (M10X1.5)

6

ชิ้น 70.00 - 70.00
047 CCHI12 EYE BOLT CCHI12 (M12X1.75)

10

ชิ้น 80.00 - 80.00
047 CCHI16 EYE BOLT CCHI16 (M16X2.0)

20

ชิ้น 120.00 - 120.00
047 CCHI20 EYE BOLT CCHI20 (M20X2.5)

14

ชิ้น 170.00 - 170.00
047 CCHI24 EYE BOLT CCHI24 (M24X3.0)

10

ชิ้น 350.00 - 350.00