หินเจียรนัย รุ่น 25A หินเจียรสีชมพู NORTON หินเจียรนัย
Grinding Wheel หินเจียรนัย รุ่น 25A (หินเจียรสีชมพู) NORTON (68 25A)
Grinding Wheel เหมาะกับการเจียระไนวัสดุที่มีความแข็งและเหนียวเช่น stainless steel, cast iron, tool steel.

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
68 53126634 T1A 180X6X31.75 25A100-KVBE Grinding Wheel (Pink)

Pre-Order

ชิ้น 235.00 - 235.00
68 53126637 T1A 180X6X31.75 25A120KVBE Grinding Wheel (Pink)

33

ชิ้น 247.00 - 247.00
68 53129308 T1A 180X13X31.75 25A120-KVBE Grinding Wheel (Pink)

21

ชิ้น 389.00 - 389.00
68 53130529 T1A 180X13X31.75 25A46KVBE Grinding Wheel (Pink)

1

ชิ้น 408.00 - 408.00
68 53131346 T1A 180X6X31.75 25A80KVBE Grinding Wheel (Pink)

34

ชิ้น 247.00 - 247.00
68 53131654 T1A 180X10X31.75 25A60KVBE Grinding Wheel (Pink)

Pre-Order

ชิ้น 324.00 - 324.00
68 53132049 T1A 180X13X31.75 25A60KVBE Grinding Wheel (Pink)

31

ชิ้น 408.00 - 408.00
68 53132050 T1A 180X13X31.75 25A80-KVBE Grinding Wheel (Pink)

19

ชิ้น 408.00 - 408.00
68 53132561 T1A 180X6X31.75 25A46KVBE Grinding Wheel (Pink)

Pre-Order

ชิ้น 235.00 - 235.00
68 53132582 T1A 180X13X31.75 25A100-KVBE Grinding Wheel (Pink)

33

ชิ้น 389.00 - 389.00
68 53132978 T1A 180X6X31.75 25A60KVBE Grinding Wheel (Pink)

Pre-Order

ชิ้น 235.00 - 235.00
68 53148465 T1A 205X20X31.75 25A46JVBE 35 Grinding Wheel (Pink)

7

ชิ้น 544.00 - 544.00
68 53153051 T1A 180X10X31.75 25A100-KVBE Grinding Wheel (Pink)

Pre-Order

ชิ้น 324.00 - 324.00
68 53153052 T1A 180X10X31.75 25A120KVBE Grinding Wheel (Pink)

32

ชิ้น 340.00 - 340.00
68 53249891 T1A 305X25X127 25A80KVBE Grinding Wheel (Pink)

Pre-Order

ชิ้น 1,397.00 - 1,397.00
68 53261286 T1A 355X40X127 25A60-JVBE Grinding Wheel (Pink)

Pre-Order

ชิ้น 3,590.00 - 3,590.00
68 63698044 T1A 180X20X31.75 25A46-JVBE Grinding Wheel (Pink)

Pre-Order

ชิ้น 590.00 - 590.00
68 83150891 T1A 355X38X127 25A60-J12VBE Grinding Wheel (Pink)

Pre-Order

ชิ้น 3,300.00 - 3,300.00
NORTON 68 25A