หินเจียรนัย รุ่น 3SG หินเจียรสีฟ้า Ceramic 30% NORTON หินเจียร
Grinding Wheel หินเจียรนัย รุ่น 3SG (หินเจียรสีฟ้า Ceramic 30%) (68 3SG)
SG (Seeded Gel) เป็นคมตัดที่เป็น เซรามิค ชนิดพิเศษที่เกิดจากเกรนเล็กๆ เป็นล้านๆ เกรนเวลา เจียรเกรนเล็ก ๆ จะแตกจึงทำให้เกิดคมตัดตลอดเวลา และขนาดของหินเจียรก็จะสึกน้อยลง
NORTON

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
068 43576981 T1A 180X3.2X31.75 3SG120KVS Grinding Wheel (Blue)

34

ชิ้น 1,730.00 - 1,730.00
068 53058209 T1A 35X30X10 3SG60JVS Grinding Wheel (Blue)

76

ชิ้น 451.00 - 451.00
068 53058375 T1A 30X25X10 3SG60JVS Grinding Wheel (Blue)

40

ชิ้น 280.00 - 280.00
068 53131388 T1A 355X40X127 3SG46-IVS Grinding Wheel (Blue)

18

ชิ้น 9,963.00 - 9,963.00
068 53148467 T1A 205X20X31.75 3SG80KVS 35 M Grinding Wheel (Blue)

22

ชิ้น 2,345.00 - 2,345.00
068 53153116 T1A 180X13X31.75 3SG80KVS Grinding Wheel (Blue)

7

ชิ้น 1,411.00 - 1,411.00
068 53153117 T1A 180X20X31.75 3SG80KVS Grinding Wheel (Blue)

16

ชิ้น 2,121.00 - 2,121.00
068 53153119 T1A 205X8X31.75 3SG100KVS หินเจียรสีฟ้า

11

ชิ้น 1,597.00 - 1,597.00
068 53153120 T1A 205X13X31.75 3SG100-KVS Grinding Wheel (Blue)

1

ชิ้น 2,016.00 - 2,016.00
068 53153123 T1A 205X16X31.75 3SG80KVS Grinding Wheel (Blue)

21

ชิ้น 1,814.00 - 1,814.00
068 53153132 T1A 205X6X31.75 3SG120KVS Grinding Wheel (Blue)ดู 068 10452690

Pre-Order

ชิ้น 1,306.00 - 1,306.00
068 53154412 T1A 180X13X31.75 3SG46-KVS Grinding Wheel (Blue)

7

ชิ้น 1,176.00 - 1,176.00
068 53154623 T1A 355X38X127 3SG60KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 8,154.00 - 8,154.00
068 53154625 T1A 355X50X127 3SG60KVS Grinding Wheel (Blue)

3

ชิ้น 11,811.00 - 11,811.00
068 53156787 T1A 205X20X50.8 3SG80KVS Grinding Wheel (Blue)

7

ชิ้น 1,800.00 - 1,800.00
068 53185207 T5A 30x25x10 MM 3SG60-JVS 35M/ Grinding Wheel (Blue)

84

ชิ้น 588.00 - 588.00
068 53192963 T1A 205X10X31.75 3SG80KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 1,378.00 - 1,378.00
068 53199551 T1A 100X25X31.75 3SG60-KVS 35 Grinding Wheel (Blue)

39

ชิ้น 1,529.00 - 1,529.00
068 53274418 T1A 305X32X127 3SG60KVS 35m/s Grinding Wheel (Blue)

7

ชิ้น 5,257.00 - 5,257.00
068 53285509 T1A 205X20X50.8 3SG60JVS Grinding Wheel (Blue)

6

ชิ้น 1,590.00 - 1,590.00
068 63684763 T1A 180X6X31.75 3SG80KVS Grinding Wheel (Blue)

7

ชิ้น 886.00 - 886.00
NORTON 68 3SG