DIAMOND DRESSING Norton เพชรกรีดหิน
เพชรกรีดหิน DIAMOND DRESSING Norton (68 576-DIAMOND DRESSING)
เพชรกรีดหิน เพชรกรีดหิน

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
068 57668598 DIAMOND DRESSING 1/4 CARAT 10X100L #SP2D

18

ชิ้น 662.00 - 662.00
068 57668599 DIAMOND DRESSING 1 CARAT 10X100L #SP10D

26

ชิ้น 2,270.00 - 2,270.00
068 57685286 DIAMOND DRESSING 1/2 CARAT 10X100L #SP5D

17

ชิ้น 978.00 - 978.00