หินเจียรนัย รุ่น 5SG หินเจียรสีฟ้า NORTON หินเจียรนัย
Grinding Wheel หินเจียรนัย รุ่น 5SG (หินเจียรสีฟ้า) NORTON (68 5SG)
Grinding Wheel

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
068 43484114 T1A 180X13X31.75 5SG46JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 1,218.00 - 1,218.00
068 43484115 T1A 180X6X31.75 5SG80JVS Grinding Wheel (Blue)

1

ชิ้น 777.00 - 777.00
068 43484116 T1A 180X10X31.75 5SG80JVS Grinding Wheel (Blue)

1

ชิ้น 1,061.00 - 1,061.00
068 43484117 T1A 180X13X31.75 5SG80JVS Grinding Wheel (Blue)

11

ชิ้น 1,218.00 - 1,218.00
068 43484118 T1A 180X6X31.75 5SG100JVS Grinding Wheel (Blue)

3

ชิ้น 777.00 - 777.00
068 43484119 T1A 180X13X31.75 5SG100JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 1,218.00 - 1,218.00
068 53119199 T1A 180X20X31.75 5SG46KVS 35m/ Grinding Wheel (Blue)

5

ชิ้น 1,500.00 - 1,500.00
068 53133152 T1A 205X20X50.8 5SG60JVS Grinding Wheel (Blue)

15

ชิ้น 1,974.00 - 1,974.00
068 53182791 T1A 180X19X31.75 5SG46KVS 35M/ Grinding Wheel (Blue) เลิกผลิตดู 68 53119199

Pre-Order

ชิ้น 1,360.00 - 1,360.00
068 53274417 T1A 205X20X31.75 5SG60KVS 35m/ Grinding Wheel (Blue)

17

ชิ้น 2,583.00 - 2,583.00