หินเจียรนัย รุ่น SGB หินเจียรสีฟ้า NORTON หินเจียรนัย
Grinding Wheel หินเจียรนัย รุ่น SGB (หินเจียรสีฟ้า) (68 SGB)
SG/SGB The World’s best vitrified toolroom wheel-it will work on your current grinding machine and significantly lower your total grinding costs.
NORTON

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
068 43458876 T1A 255X13X31.75 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

8

ชิ้น 1,267.00 - 1,267.00
068 43462803 T7A 300X25X32 SGB46J6VS Grinding Wheel (Blue)

11

ชิ้น 4,230.00 - 4,230.00
068 43528688 T5A 60X40X20 SGB60KVS P=30,F=15 Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 522.00 - 522.00
068 43596490 T1A 305X32X76.2 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

16

ชิ้น 4,398.00 - 4,398.00
068 53027513 T1A 355X38X127 SGB100JVS Grinding Wheel (Blue)

3

ชิ้น 6,043.00 - 6,043.00
068 53027734 T1A 405X25X203.2 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

1

ชิ้น 3,987.00 - 3,987.00
068 53084776 T1A 510X50X127 SGB60KVS 35m/s Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 15,230.00 - 15,230.00
068 53097755 T1A 205X32X31.75 SGB120KVS หินเจียรสีฟ้า

12

ชิ้น 2,444.00 - 2,444.00
068 53097757 T1A 205X25X31.75 SGB120KVS หินเจียรสีฟ้า

17

ชิ้น 1,811.00 - 1,811.00
068 53127405 T1A 180X13X31.75 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

119

ชิ้น 720.00 - 720.00
068 53129370 T1A 180X13X31.75 SGB46KVS Grinding Wheel (Blue)

102

ชิ้น 720.00 - 720.00
068 53129372 T1A 355X40X127 SGB46J8VS Grinding Wheel (Blue)

29

ชิ้น 5,399.00 - 5,399.00
068 53129577 T1A 355X40X127 SGB60IVS Grinding Wheel (Blue)

10

ชิ้น 5,399.00 - 5,399.00
068 53129590 T1A 180X13X31.75 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

91

ชิ้น 720.00 - 720.00
068 53129591 T1A 180X13X31.75 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

80

ชิ้น 720.00 - 720.00
068 53129670 T1A 180X13X31.75 SGB60KVS Grinding Wheel (Blue)

45

ชิ้น 720.00 - 720.00
068 53129871 T1A 180X10X31.75 SGB120KVS Grinding Wheel (Blue)

52

ชิ้น 501.00 - 501.00
068 53129872 T1A 180X20X31.75 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

20

ชิ้น 903.00 - 903.00
068 53129873 T1A 180X20X31.75 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

21

ชิ้น 878.00 - 878.00
068 53129880 T1A 180X6X31.75 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

23

ชิ้น 515.00 - 515.00
068 53129881 T1A 180X3X31.75 SGB180KVS Grinding Wheel (Blue)

11

ชิ้น 463.00 - 463.00
068 53130018 T1A 180X6X31.75 SGB120KVS Grinding Wheel (Blue)

44

ชิ้น 515.00 - 515.00
068 53130265 T1A 205X20X50.8 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

48

ชิ้น 1,172.00 - 1,172.00
068 53130954 T1A 180X10X31.75 SGB100KVS Grinding Wheel (Blue)

97

ชิ้น 501.00 - 501.00
068 53130955 T1A 180X13X31.75 SGB100KVS Grinding Wheel (Blue)

312

ชิ้น 720.00 - 720.00
068 53130956 T1A 180X13X31.75 SGB120KVS Grinding Wheel (Blue)

59

ชิ้น 720.00 - 720.00
068 53131419 T1A 180X10X31.75 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 501.00 - 501.00
068 53131832 T1A 205X13X31.75 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

51

ชิ้น 1,116.00 - 1,116.00
068 53132704 T1A 205X20X31.75 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

7

ชิ้น 1,239.00 - 1,239.00
068 53133143 T1A 305X25X76.2 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

9

ชิ้น 3,492.00 - 3,492.00
068 53133340 T1A 180X6X31.75 SGB100JVS Grinding Wheel (Blue)

35

ชิ้น 515.00 - 515.00
068 53133615 T1A 180X13X31.75 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

48

ชิ้น 720.00 - 720.00
068 53133660 T1A 205X10X31.75 SGB100KVS Grinding Wheel (Blue)

37

ชิ้น 1,135.00 - 1,135.00
068 53133668 T1A 205X6X31.75 SGB120KVS Grinding Wheel (Blue)

71

ชิ้น 945.00 - 945.00
068 53133669 T1A 205X13X31.75 SGB100KVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 1,116.00 - 1,116.00
068 53133983 T1A 355X25X127 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

17

ชิ้น 3,814.00 - 3,814.00
068 53133984 T1A 355X25X127 SGB80J8VS Grinding Wheel (Blue)

20

ชิ้น 3,814.00 - 3,814.00
068 53148463 T1A 205X6X31.75 SGB80-JVS 35M/ Grinding Wheel (Blue)

12

ชิ้น 933.00 - 933.00
068 53148464 T1A 205X16X31.75 SGB60JVS 35 M Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 1,163.00 - 1,163.00
068 53148468 T1A 205X25X31.75 SGB100JVS 35 Grinding Wheel (Blue)

22

ชิ้น 1,476.00 - 1,476.00
068 53150142 T1A 355X50X127 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

19

ชิ้น 7,699.00 - 7,699.00
068 53150486 T1A 205X20X50.8 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

32

ชิ้น 1,172.00 - 1,172.00
068 53150487 T1A 305X40X127 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

15

ชิ้น 3,742.00 - 3,742.00
068 53152462 T1A 355X40X127 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

17

ชิ้น 5,399.00 - 5,399.00
068 53152650 T1A 355X40X127 SGB60J8VS Grinding Wheel (Blue)

34

ชิ้น 5,399.00 - 5,399.00
068 53152725 T1A 205X20X31.75 SGB60JVS หินเจียรสีฟ้า

66

ชิ้น 1,239.00 - 1,239.00
068 53153347 T1A 205X25X31.75 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

8

ชิ้น 1,529.00 - 1,529.00
068 53153828 T1A 355X38X127 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

46

ชิ้น 6,043.00 - 6,043.00
068 53154953 T1A 305X40X127 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

4

ชิ้น 3,072.00 - 3,072.00
068 53157964 T1A 305X32X127 SGB60-JVS Grinding Wheel (Blue)

15

ชิ้น 4,756.00 - 4,756.00
068 53159435 T5A 205X32X31.75 SGB60JVS R1/S=120X16 MM.หินเจียรส

86

ชิ้น 1,824.00 - 1,824.00
068 53166477 T1A 405X50X127 SGB60KVS Grinding Wheel (Blue)

14

ชิ้น 8,795.00 - 8,795.00
068 53166935 T1A 205X20X31.75 SGB80KVS หินเจียรสีฟ้า

9

ชิ้น 1,239.00 - 1,239.00
068 53166938 T5A 205X32X50.8 SGB60JVS หินเจียรสีฟ้า

10

ชิ้น 1,729.00 - 1,729.00
068 53166939 T1A 205X25X31.75 SGB60KVS Grinding Wheel (Blue)

14

ชิ้น 1,529.00 - 1,529.00
068 53166973 หินเจียรT7A500X50X203.2 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

5

ชิ้น 14,294.00 - 14,294.00
068 53169220 T1A 355X50X127 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

10

ชิ้น 7,332.00 - 7,332.00
068 53169228 T1A 225X25X50.8 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

3

ชิ้น 1,546.00 - 1,546.00
068 53169230 T1A 255X25X76.2 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

10

ชิ้น 1,640.00 - 1,640.00
068 53169231 T1A 255X30X76.2 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

18

ชิ้น 2,074.00 - 2,074.00
068 53169233 T1A 305X25X127 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

16

ชิ้น 2,503.00 - 2,503.00
068 53169234 T1A 305X25X127 SGB60KVS Grinding Wheel (Blue)

16

ชิ้น 2,503.00 - 2,503.00
068 53169238 T1A 355X40X127 SGB46KVS Grinding Wheel (Blue)

4

ชิ้น 5,399.00 - 5,399.00
068 53169249 T1A 205X13X50.8 SGB46KVS Grinding Wheel (Blue)

5

ชิ้น 664.00 - 664.00
068 53169250 T1A 205X13X50.8 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

5

ชิ้น 664.00 - 664.00
068 53169255 T1A 180X20X31.75 SGB100KVS Grinding Wheel (Blue)

14

ชิ้น 878.00 - 878.00
068 53169256 T1A 180X20X31.75 SGB120KVS Grinding Wheel (Blue)

6

ชิ้น 878.00 - 878.00
068 53169259 T1A 180X25X31.75 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

13

ชิ้น 932.00 - 932.00
068 53169260 T1A 180X25X31.75 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 932.00 - 932.00
068 53169298 T1A 180X16X31.75 SGB60IVS Grinding Wheel (Blue)

Pre-Order

ชิ้น 635.00 - 635.00
068 53169300 T1A 180X16X31.75 SGB100KVS Grinding Wheel (Blue)

17

ชิ้น 635.00 - 635.00
068 53169301 T1A 180x16x31.75 SGB120K Grinding Wheel (Blue)

19

ชิ้น 675.00 - 675.00
068 53169306 T1A 180X10X31.75 SGB60KVS Grinding Wheel (Blue)

31

ชิ้น 501.00 - 501.00
068 53169313 T1A 180X6X31.75 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

25

ชิ้น 490.00 - 490.00
068 53169314 T1A 180X6X31.75 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

17

ชิ้น 515.00 - 515.00
068 53169315 T1A 180X6X31.75 SGB150KVS Grinding Wheel (Blue)

64

ชิ้น 524.00 - 524.00
068 53172132 T1A 255X25X76.2 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

12

ชิ้น 1,640.00 - 1,640.00
068 53173077 T1A 405X40X203.2 SGB80KVS Grinding Wheel (Blue)

4

ชิ้น 6,763.00 - 6,763.00
068 53174065 T1A 180X6X31.75 SGB60JVS Grinding Wheel (Blue)

30

ชิ้น 515.00 - 515.00
068 53174415 T1A 500X80X205 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

2

ชิ้น 22,885.00 - 22,885.00
068 53178183 T1A 205X25X50.80MM SGB46JVS 35 Grinding Wheel (Blue)

26

ชิ้น 1,234.00 - 1,234.00
068 53182113 T1A 510X50X127 SGB46KVS 45M/S Grinding Wheel (Blue)

8

ชิ้น 15,898.00 - 15,898.00
068 53185213 T5A 16X16X6 SGB60KVS P=10, F=6 Grinding Wheel (blue)

Pre-Order

ชิ้น 368.00 - 368.00
068 53185216 T5A 32x32x10 MM SGB60-JVS 35M/ Grinding Wheel (Blue)

90

ชิ้น 255.00 - 255.00
068 53191091 T1A 150X6X31.75 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

23

ชิ้น 293.00 - 293.00
068 53199668 T1A 405X20X127 SGB60-KVS 35 M/ Grinding Wheel (Blue) ยกเลิก

Pre-Order

ชิ้น 4,222.00 - 4,222.00
068 53199785 (ยกเลิกดูT5A 205X32X31.75 SGB80KVS R1/S=120X16 MM.หินเจียรสีฟ้า

Pre-Order

ชิ้น 1,714.00 - 1,714.00
068 53243025 T1A 405X50X203 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

4

ชิ้น 6,327.00 - 6,327.00
068 53256247 T1A 225X25X50.8 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

7

ชิ้น 1,645.00 - 1,645.00
068 53263837 T1A 205X20X31.75 SGB46JVS Grinding Wheel (Blue)

56

ชิ้น 1,263.00 - 1,263.00
068 53275056 T1A 180X16X31.75 SGB80JVS Grinding Wheel (Blue)

9

ชิ้น 644.00 - 644.00
068 53281383 T1A 180X6X31.75 SGB100KVS 35m/ Grinding Wheel (Blue)

16

ชิ้น 524.00 - 524.00
068 53284775 T1A 355X32X127 SGB46JVS 35m/s Grinding Wheel (Blue)

14

ชิ้น 5,077.00 - 5,077.00
068 53296743 T1A 180X20X31.75 SGB46KVS 35m/ Grinding Wheel (Blue)

12

ชิ้น 942.00 - 942.00
068 53325720 T1A 355X32X127mm SGB60JVS 35m/ Grinding Wheel (Blue)

5

ชิ้น 4,869.00 - 4,869.00
068 53333313 T1A 305X38X127 SGB60KVS 45 m/s Grinding Wheel (Blue)

5

ชิ้น 3,766.00 - 3,766.00
068 53350036 T1A 355X32X127 SGB46KVS Grinding Wheel (Blue)

4

ชิ้น 5,077.00 - 5,077.00
068 53468261 T1A 305X40X127 SGB80HVS Grinding Wheel (blue)

Pre-Order

ชิ้น 4,364.00 - 4,364.00
068 53468263 T1A 305X50X127 SGB80HVS Grinding Wheel (blue)

6

ชิ้น 5,278.00 - 5,278.00
068 63657840 T1A 355X50X127 SGB80HVS 35m/s Grinding Wheel (Blue)

39

ชิ้น 6,888.00 - 6,888.00
068 63659847 T1A 355X40X127 SGB80HVS Grinding Wheel (Blue)

27

ชิ้น 5,399.00 - 5,399.00
068 63678657 T1A 410X45X127 SGB150KVS Grinding Wheel (Blue)

10

ชิ้น 10,043.00 - 10,043.00
068 63694286 T1A 405X40X203.2 SGB60KVS 45m/ Grinding Wheel (Blue)

3

ชิ้น 6,984.00 - 6,984.00
068 83159375 T5A 20X20X6 SGB60KVS Grinding Wheel (Blue)

54

ชิ้น 369.00 - 369.00