หินขัดแม่พิมพ์โลหะ AS-9  BORIDE
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ AS-9  BORIDE (AS-9)
เป็นหินที่ใช้ขัดผิวเเม่พิมพ์ที่ผ่านการสปาร์คเหมือนกับ AM-8 แต่มีความนิ่มกว่า จึง เหมาะสำหรับขัดเเม่พิมพ์ด้วยมือ

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
005 021260 Polishing Stone AS-9 #120 (1/16x1/4x6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 87.00 - 87.00
005 021270 Polishing Stone AS-9 #120 (1/16x1/2x6 in.)

24

ชิ้น 91.00 - 91.00
005 021290 Polishing Stone AS-9 #120 (1/8x1/4x6 in.)

48

ชิ้น 87.00 - 87.00
005 021300 Polishing Stone AS-9 #120 (1/8x1/2x6 in.)

23

ชิ้น 104.00 - 104.00
005 021340 Polishing Stone AS-9 #120 (1/4x1/4x6 in.)

22

ชิ้น 100.00 - 100.00
005 021350 Polishing Stone AS-9 #120 (1/4x1/2x6 in.)

14

ชิ้น 135.00 - 135.00
005 021360 Polishing Stone AS-9 #120 (1/4x1x6 in.)

11

ชิ้น 194.00 - 194.00
005 021480 Polishing Stone AS-9 #180 (1/16X1/4X6 in.)

43

ชิ้น 87.00 - 87.00
005 021490 Polishing Stone AS-9 #180 (1/16X1/2X6 in.)

25

ชิ้น 91.00 - 91.00
005 021510 Polishing Stone AS-9 #180 (1/8x1/4x6 in.)

43

ชิ้น 87.00 - 87.00
005 021520 Polishing Stone AS-9 #180 (1/8x1/2x6 in.)

24

ชิ้น 104.00 - 104.00
005 021560 Polishing Stone AS-9 #180 (1/4x1/4x6 in.)

36

ชิ้น 100.00 - 100.00
005 021570 Polishing Stone AS-9 #180 (1/4X1/2X6 in.)

30

ชิ้น 135.00 - 135.00
005 021580 Polishing Stone AS-9 #180 (1/4x1x6 in.)

17

ชิ้น 194.00 - 194.00
005 021590 Polishing Stone AS-9 #220 (1/16x1/4x6 in.)

24

ชิ้น 87.00 - 87.00
005 021600 Polishing Stone AS-9 #220 (1/16X1/2X6 in.)

24

ชิ้น 91.00 - 91.00
005 021620 Polishing Stone AS-9 #220 (1/8x1/4x6 in.)

27

ชิ้น 87.00 - 87.00
005 021630 Polishing Stone AS-9 #220 (1/8X1/2x6 in.)

34

ชิ้น 104.00 - 104.00
005 021670 Polishing Stone AS-9 #220 (1/4x1/4x6 in.)

28

ชิ้น 100.00 - 100.00
005 021680 Polishing Stone AS-9 #220 (1/4x1/2x6 in.)

21

ชิ้น 135.00 - 135.00
005 021690 Polishing Stone AS-9 #220 (1/4x1x6 in.)

9

ชิ้น 194.00 - 194.00
005 021730 Polishing Stone AS-9 #280 (1/8x1/4x6 in.)

3

ชิ้น 104.00 - 104.00
005 021740 Polishing Stone AS-9 #280 (1/8x1/2x6 in.)

7

ชิ้น 116.00 - 116.00
005 021780 Polishing Stone AS-9 #280 (1/4x1/4x6 in.)

12

ชิ้น 116.00 - 116.00
005 021790 Polishing Stone AS-9 #280 (1/4x1/2X6 in.)

57

ชิ้น 156.00 - 156.00
005 021800 Polishing Stone AS-9 #280 (1/4x1x6 in.)

18

ชิ้น 227.00 - 227.00
005 021810 Polishing Stone AS-9 #320 (1/16X1/4X6 in.)

69

ชิ้น 96.00 - 96.00
005 021820 Polishing Stone AS-9 #320 (1/16X1/2X6 in.)

26

ชิ้น 100.00 - 100.00
005 021840 Polishing Stone AS-9 #320 (1/8x1/4x6 in.)

39

ชิ้น 104.00 - 104.00
005 021850 Polishing Stone AS-9 #320 (1/8x1/2x6 in.)

10

ชิ้น 116.00 - 116.00
005 021890 Polishing Stone AS-9 #320 (1/4x1/4x6 in.)

6

ชิ้น 116.00 - 116.00
005 021900 Polishing Stone AS-9 #320 (1/4x1/2x6 in.)

1

ชิ้น 156.00 - 156.00
005 021910 Polishing Stone AS-9 #320 (1/4x1x6 in.)

23

ชิ้น 227.00 - 227.00
005 021950 Polishing Stone AS-9 #400 (1/8x1/4x6 in.)

72

ชิ้น 107.00 - 107.00
005 021960 Polishing Stone AS-9 #400 (1/8x1/2x6 in.)

26

ชิ้น 120.00 - 120.00
005 022000 Polishing Stone AS-9 #400 (1/4x1/4x6 in.)

33

ชิ้น 120.00 - 120.00
005 022010 Polishing Stone AS-9 #400 (1/4x1/2x6 in.)

49

ชิ้น 162.00 - 162.00
005 022020 Polishing Stone AS-9 #400 (1/4x1x6 in.)

13

ชิ้น 234.00 - 234.00
005 022170 Polishing Stone AS-9 #600 (1/8x1/4x6 in.)

8

ชิ้น 116.00 - 116.00
005 022180 Polishing Stone AS-9 #600 (1/8x1/2x6 in.)

52

ชิ้น 129.00 - 129.00
005 022220 Polishing Stone AS-9 #600 (1/4X1/4X6 in.)

22

ชิ้น 135.00 - 135.00
005 022230 Polishing Stone AS-9 #600 (1/4X1/2X6 in.)

12

ชิ้น 181.00 - 181.00
005 022240 Polishing Stone AS-9 #600 (1/4x1x6 in.)

14

ชิ้น 271.00 - 271.00