หินขัดแม่พิมพ์โลหะ CS-HD BORIDE
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ CS-HD BORIDE (CS-HD)
เป็นหินคล้ายกับเกรด CS-M แต่แข็งกว่าเล็กน้อย เหมาะสำหรับใช้ขัดแม่พิมพ์ที่ ผ่านการชุบแข็งมาแล้ว

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
005 036217 Polishing Stone CS-HD #150 (1/8X1/2X6 in.)

13

ชิ้น 120.00 - 120.00
005 036229 Polishing Stone CS-HD #150 (1/4X1/4X6 in.)

19

ชิ้น 104.00 - 104.00
005 036233 Polishing Stone CS-HD #150 (1/4X1/2X6 in.)

61

ชิ้น 144.00 - 144.00
005 036237 Polishing Stone CS-HD #150 (1/4X1X6 in.)

23

ชิ้น 195.00 - 195.00
005 036249 Polishing Stone CS-HD #150 (1/2X1X6 in.)

17

ชิ้น 264.00 - 264.00
005 036317 Polishing Stone CS-HD #220 (1/8X1/2X6 in.)

13

ชิ้น 112.00 - 112.00
005 036329 Polishing Stone CS-HD #220 (1/4X1/4X6 in.)

16

ชิ้น 104.00 - 104.00
005 036333 Polishing Stone CS-HD #220 (1/4X1/2X6 in.)

38

ชิ้น 144.00 - 144.00
005 036337 Polishing Stone CS-HD #220 (1/4X1X6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 195.00 - 195.00
005 036345 Polishing Stone CS-HD #220 (1/2X1/2X6 in.)

5

ชิ้น 187.00 - 187.00
005 036349 Polishing Stone CS-HD #220 (1/2X1X6 in.)

24

ชิ้น 264.00 - 264.00
005 036517 Polishing Stone CS-HD #320 (1/8X1/2X6 in.)

12

ชิ้น 122.00 - 122.00
005 036529 Polishing Stone CS-HD #320 (1/4X1/4X6 in.)

14

ชิ้น 125.00 - 125.00
005 036533 Polishing Stone CS-HD #320 (1/4X1/2X6 in.)

21

ชิ้น 163.00 - 163.00
005 036537 Polishing Stone CS-HD #320 (1/4X1X6 in.)

12

ชิ้น 230.00 - 230.00
005 036549 Polishing Stone CS-HD #320 (1/2X1X6 in.)

7

ชิ้น 325.00 - 325.00
005 036617 Polishing Stone CS-HD #400 (1/8X1/2X6 in.)

25

ชิ้น 127.00 - 127.00
005 036629 Polishing Stone CS-HD #400 (1/4X1/4X6 in.)

8

ชิ้น 129.00 - 129.00
005 036633 Polishing Stone CS-HD #400 (1/4X1/2X6 in.)

16

ชิ้น 169.00 - 169.00
005 036637 Polishing Stone CS-HD #400 (1/4X1X6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 237.00 - 237.00
005 036649 Polishing Stone CS-HD #400 (1/2X1X6 in.)

43

ชิ้น 335.00 - 335.00
005 036817 Polishing Stone CS-HD #600 (1/8X1/2X6 in.)

48

ชิ้น 153.00 - 153.00
005 036829 Polishing Stone CS-HD #600 (1/4X1/4X6 in.)

60

ชิ้น 149.00 - 149.00
005 036833 Polishing Stone CS-HD #600 (1/4X1/2X6 in.)

60

ชิ้น 192.00 - 192.00