หินขัดแม่พิมพ์โลหะ CS-M  BORIDE
หินขัดแม่พิมพ์โลหะ CS-M  BORIDE (CS-M)
หินแข็งปานกลางทีทำ จากเม็ดทรายเกรดสูงประเภทซิลิกอนคาร์ไบด์สามารถขัดผิว แม่พิมพ์ได้เร็ว

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|30-90 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
005 035213 Polishing Stone CS-M #150 (1/8x1/4x6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 95.00 - 95.00
005 035217 Polishing Stone CS-M #150 (1/8X1/2X6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 112.00 - 112.00
005 035229 Polishing Stone CS-M #150 (1/4X1/4X6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 104.00 - 104.00
005 035233 Polishing Stone CS-M #150 (1/4X1/2X6 in.)

13

ชิ้น 144.00 - 144.00
005 035237 Polishing Stone CS-M #150 (1/4X1X6 in.)

6

ชิ้น 195.00 - 195.00
005 035249 Polishing Stone CS-M #150 (1/2X1X6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 264.00 - 264.00
005 035253 Polishing Stone CS-M #150 (1X1X6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 521.00 - 521.00
005 035313 Polishing Stone CS-M #220 (1/8x1/4x6 in.)

46

ชิ้น 95.00 - 95.00
005 035317 Polishing Stone CS-M #220 (1/8X1/2X6 in.)

44

ชิ้น 112.00 - 112.00
005 035329 Polishing Stone CS-M #220 (1/4X1/4X6 in.)

42

ชิ้น 105.00 - 105.00
005 035333 Polishing Stone CS-M #220 (1/4X1/2X6 in.)

31

ชิ้น 144.00 - 144.00
005 035337 Polishing Stone CS-M #220 (1/4X1X6 in.)

20

ชิ้น 195.00 - 195.00
005 035349 Polishing Stone CS-M #220 (1/2X1X6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 264.00 - 264.00
005 035353 Polishing Stone CS-M #220 (1X1X6 in.)

15

ชิ้น 521.00 - 521.00
005 035513 Polishing Stone CS-M #320 (1/8x1/4x6 in.)

15

ชิ้น 115.00 - 115.00
005 035517 Polishing Stone CS-M #320 (1/8X1/2X6 in.)

49

ชิ้น 122.00 - 122.00
005 035529 Polishing Stone CS-M #320 (1/4X1/4X6 in.)

65

ชิ้น 125.00 - 125.00
005 035533 Polishing Stone CS-M #320 (1/4X1/2X6 in.)

11

ชิ้น 163.00 - 163.00
005 035537 Polishing Stone CS-M #320 (1/4X1X6 in.)

10

ชิ้น 230.00 - 230.00
005 035545 Polishing Stone CS-M #320 (1/2X1/2X6 in.)

8

ชิ้น 230.00 - 230.00
005 035549 Polishing Stone CS-M #320 (1/2X1X6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 325.00 - 325.00
005 035613 Polishing Stone CS-M #400 (1/8x1/4x6 in.)

9

ชิ้น 119.00 - 119.00
005 035617 Polishing Stone CS-M #400 (1/8X1/2X6 in.)

10

ชิ้น 127.00 - 127.00
005 035629 Polishing Stone CS-M #400 (1/4X1/4X6 in.)

12

ชิ้น 129.00 - 129.00
005 035633 Polishing Stone CS-M #400 (1/4X1/2X6 in.)

11

ชิ้น 169.00 - 169.00
005 035637 Polishing Stone CS-M #400 (1/4X1X6 in.)

22

ชิ้น 237.00 - 237.00
005 035649 Polishing Stone CS-M #400 (1/2X1X6 in.)

Pre-Order

ชิ้น 335.00 - 335.00
005 035813 Polishing Stone CS-M #600 (1/8x1/4x6 in.)

74

ชิ้น 135.00 - 135.00
005 035817 Polishing Stone CS-M #600 (1/8X1/2X6 in.)

11

ชิ้น 153.00 - 153.00
005 035829 Polishing Stone CS-M #600 (1/4X1/4X6 in.)

37

ชิ้น 149.00 - 149.00
005 035833 Polishing Stone CS-M #600 (1/4X1/2X6 in.)

15

ชิ้น 192.00 - 192.00
005 035837 Polishing Stone CS-M #600 (1/4X1X6 in.)

12

ชิ้น 299.00 - 299.00
005 035849 Polishing Stone CS-M #600 (1/2X1X6 in.)

23

ชิ้น 390.00 - 390.00