บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่า 2 ข้าง ความหนาบ่า 10 มม. INT พั้นช์บอลล็อค
BLOCK PUNCHES FLANGE THICKNESS 10 mm. DOUBLE FLANGE TYPE บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่า 2 ข้าง ความหนาบ่า 10 มม. INT (INTP132)
BLOCK PUNCHES FLANGE THICKNESS 10 mm. DOUBLE FLANGE TYPE บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่า 2 ข้าง ความหนาบ่า 10 มม. BLOCK PUNCHES FLANGE THICKNESS 10 mm. DOUBLE FLANGE TYPE

In Stock (3 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า
บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่า 2 ข้าง ความหนาบ่า 10 มม. INTP132
บล็อคพั้นช์ แบบมีบ่า 2 ข้าง ความหนาบ่า 10 มม. INTP132