บล็อคได แบบกำหนดขนาดได้ INT
FREE SIZE TYPE บล็อคได แบบกำหนดขนาดได้ INT (INTP156)
FREE SIZE TYPE บล็อคได แบบกำหนดขนาดได้ FREE SIZE TYPE [DBL_, DPB_]

In Stock (3 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า
แบบกำหนดขนาดได้ INTP156
แบบกำหนดขนาดได้ INTP156