บล็อคได แบบมีร่องล็อคเศษ กำหนดขนาดได้ INT
SCRAP RETENTION BLOCK DIES FREE SIZE TYPE บล็อคได แบบมีร่องล็อคเศษ กำหนดขนาดได้ INT (INTP158)
SCRAP RETENTION BLOCK DIES FREE SIZE TYPE บล็อคได แบบมีร่องล็อคเศษ กำหนดขนาดได้ SCRAP RETENTION BLOCK DIES FREE SIZE TYPE [SC-DBL_, SC-DPB_]

In Stock (3 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า
แบบมีร่องล็อคเศษ กำหนดขนาดได้ INTP158
แบบมีร่องล็อคเศษ กำหนดขนาดได้ INTP158