บล็อคได แบบยึดด้วยโบลท์ INT
BLOCK DIES-BOLT FIXING TYPE บล็อคได แบบยึดด้วยโบลท์ INT (INTP160)
BLOCK DIES-BOLT FIXING TYPE บล็อคได แบบยึดด้วยโบลท์ BLOCK DIES-BOLT FIXING TYPE [DBD_]

In Stock (3 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า
แบบยึดด้วยโบลท์ INTP160
แบบยึดด้วยโบลท์ INTP160