บล็อคได แบบมีร่องล็อคพิเศษ ยึดด้วยโบลท INT
SCRAP RETENTION BLOCK DIES - BOLT FIXING TYPE บล็อคได แบบมีร่องล็อคพิเศษ ยึดด้วยโบลท INT (INTP162)
SCRAP RETENTION BLOCK DIES - BOLT FIXING TYPE บล็อคได แบบมีร่องล็อคพิเศษ ยึดด้วยโบลท SCRAP RETENTION BLOCK DIES - BOLT FIXING TYPE [SC-DBD_]

In Stock (3 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า
แบบมีร่องล็อคพิเศษ ยึดด้วยโบลท INTP162
แบบมีร่องล็อคพิเศษ ยึดด้วยโบลท INTP162