บล็อคได แบบแบลงค์ ชนิดยึดด้วยโบลท์ INT
BLOCK DIE BLANKS - BOLT FIXING TYPE บล็อคได แบบแบลงค์ ชนิดยึดด้วยโบลท์ INT (INTP165)
BLOCK DIE BLANKS - BOLT FIXING TYPE บล็อคได แบบแบลงค์ ชนิดยึดด้วยโบลท์ BLOCK DIE BLANKS - BOLT FIXING TYPE [BDDB]

In Stock (3 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า
แบบแบลงค์ ชนิดยึดด้วยโบลท์ INTP165