ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง รุ่น NC PROCESS INT ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง รุ่น NC PROCESS INT (INTP233)
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง รุ่น NC PROCESS

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 EBPA10 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA10

41

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPA13 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA13

17

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPA16 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA16

82

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPA20 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA20

100

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 EBPA25 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA25

30

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 EBPA32 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA32

24

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 EBPA38 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA38

27

ชิ้น 185.00 - 185.00
08 EBPA45 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPA45

20

ชิ้น 200.00 - 200.00
08 ENAL10 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL10

286

ชุด 275.00 - 275.00
08 ENAL13 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL13

82

ชุด 300.00 - 300.00
08 ENAL16 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL16

59

ชุด 310.00 - 310.00
08 ENAL20 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL20

91

ชุด 325.00 - 325.00
08 ENAL25 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL25

21

ชุด 360.00 - 360.00
08 ENAL32 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL32

1

ชุด 410.00 - 410.00
08 ENAL38 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL38

17

ชุด 480.00 - 480.00
08 ENAL45 ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นกลมมีรูกลาง ENAL45

15

ชุด 550.00 - 550.00
08 EN-AN10 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN10

286

ชิ้น 255.00 - 255.00
08 EN-AN13 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN13

82

ชิ้น 280.00 - 280.00
08 EN-AN16 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN16

59

ชิ้น 290.00 - 290.00
08 EN-AN20 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN20

91

ชิ้น 305.00 - 305.00
08 EN-AN25 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN25

21

ชิ้น 340.00 - 340.00
08 EN-AN32 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN32

1

ชิ้น 390.00 - 390.00
08 EN-AN38 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN38

17

ชิ้น 460.00 - 460.00
08 EN-AN45 ตัวยึดพั้นช์ EN-AN45

15

ชิ้น 530.00 - 530.00
08 EN-CA10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA10

41

ชุด 395.00 - 395.00
08 EN-CA13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA13

17

ชุด 420.00 - 420.00
08 EN-CA16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA16

59

ชุด 430.00 - 430.00
08 EN-CA20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA20

91

ชุด 465.00 - 465.00
08 EN-CA25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA25

21

ชุด 500.00 - 500.00
08 EN-CA32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA32

1

ชุด 570.00 - 570.00
08 EN-CA38 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA38

17

ชุด 665.00 - 665.00
08 EN-CA45 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์กลมมีรูกลาง(NC) EN-CA45

15

ชุด 750.00 - 750.00
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง รุ่น NC-PROCESS INTP233