ชุดรีเทนเนอร์ สำหรับกระบวนการ NC PROCESS INT ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์ สำหรับกระบวนการ NC PROCESS INT (INTP235)
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์ สำหรับกระบวนการ NC PROCESS

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 DR-AD10 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-AD10

22

ชุด 520.00 - 520.00
08 DR-AD13 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-AD13

25

ชุด 540.00 - 540.00
08 DR-AD16 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-AD16

12

ชุด 555.00 - 555.00
08 DR-AD20 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-AD20

28

ชุด 595.00 - 595.00
08 DR-AD25 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-AD25

1

ชุด 625.00 - 625.00
08 DR-AD32 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-AD32

24

ชุด 700.00 - 700.00
08 DR-AD38 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-AD38

6

ชุด 790.00 - 790.00
08 DR-AD45 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-AD45

5

ชุด 875.00 - 875.00
08 DR-AL10 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-AL10

175

ชุด 445.00 - 445.00
08 DR-AL13 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-AL13

262

ชุด 465.00 - 465.00
08 DR-AL16 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-AL16

28

ชุด 480.00 - 480.00
08 DR-AL20 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-AL20

33

ชุด 520.00 - 520.00
08 DR-AL25 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-AL25

70

ชุด 550.00 - 550.00
08 DR-AL32 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-AL32

63

ชุด 625.00 - 625.00
08 DR-AL38 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-AL38

46

ชุด 790.00 - 790.00
08 DR-AL45 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-AL45

7

ชุด 875.00 - 875.00
08 DR-AN10 RetainerBody พั้นช์-ไดกลม DR-AN10

175

ชิ้น 320.00 - 320.00
08 DR-AN13 RetainerBody พั้นช์-ไดกลม DR-AN13

519

ชิ้น 340.00 - 340.00
08 DR-AN16 RetainerBody พั้นช์-ไดกลม DR-AN16

28

ชิ้น 355.00 - 355.00
08 DR-AN20 RetainerBody พั้นช์-ไดกลม DR-AN20

33

ชิ้น 375.00 - 375.00
08 DR-AN25 RetainerBody พั้นช์-ไดกลม DR-AN25

70

ชิ้น 405.00 - 405.00
08 DR-AN32 RetainerBody พั้นช์-ไดกลม DR-AN32

63

ชิ้น 460.00 - 460.00
08 DR-AN38 RetainerBody พั้นช์-ไดกลม DR-AN38

55

ชิ้น 545.00 - 545.00
08 DR-AN45 RetainerBody พั้นช์-ไดกลม DR-AN45

7

ชิ้น 615.00 - 615.00
08 DRAR10 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DRAR10

175

ชุด 325.00 - 325.00
08 DRAR13 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DRAR13

519

ชุด 345.00 - 345.00
08 DRAR16 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DRAR16

28

ชุด 360.00 - 360.00
08 DRAR20 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DRAR20

33

ชุด 380.00 - 380.00
08 DRAR25 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DRAR25

70

ชุด 410.00 - 410.00
08 DRAR32 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DRAR32

63

ชุด 465.00 - 465.00
08 DRAR38 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DRAR38

55

ชุด 605.00 - 605.00
08 DRAR45 รีเทนเนอร์พั้นช์กลม DRAR45

7

ชุด 675.00 - 675.00
08 DR-BD10 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-BD10

22

ชุด 570.00 - 570.00
08 DR-BD13 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-BD13

25

ชุด 585.00 - 585.00
08 DR-BD16 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-BD16

12

ชุด 600.00 - 600.00
08 DR-BD20 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-BD20

28

ชุด 640.00 - 640.00
08 DR-BD25 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-BD25

1

ชุด 675.00 - 675.00
08 DR-BD32 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-BD32

24

ชุด 745.00 - 745.00
08 DR-BD38 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-BD38

6

ชุด 840.00 - 840.00
08 DR-BD45 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-BD45

Pre-Order

ชุด 920.00 - 920.00
08 DR-BL10 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-BL10

57

ชุด 495.00 - 495.00
08 DR-BL13 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-BL13

84

ชุด 510.00 - 510.00
08 DR-BL16 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-BL16

74

ชุด 525.00 - 525.00
08 DR-BL20 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-BL20

99

ชุด 565.00 - 565.00
08 DR-BL25 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-BL25

93

ชุด 600.00 - 600.00
08 DR-BL32 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-BL32

26

ชุด 670.00 - 670.00
08 DR-BL38 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-BL38

7

ชุด 840.00 - 840.00
08 DR-BL45 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DR-BL45

Pre-Order

ชุด 920.00 - 920.00
08 DR-BN10 RetainerBodyพั้นช์ไดรูปร่าง DR-BN10

57

ชิ้น 370.00 - 370.00
08 DR-BN13 RetainerBodyพั้นช์ไดรูปร่าง DR-BN13

84

ชิ้น 385.00 - 385.00
08 DR-BN16 RetainerBodyพั้นช์ไดรูปร่าง DR-BN16

74

ชิ้น 400.00 - 400.00
08 DR-BN20 RetainerBodyพั้นช์ไดรูปร่าง DR-BN20

99

ชิ้น 420.00 - 420.00
08 DR-BN25 RetainerBodyพั้นช์ไดรูปร่าง DR-BN25

93

ชิ้น 455.00 - 455.00
08 DR-BN32 RetainerBodyพั้นช์ไดรูปร่าง DR-BN32

26

ชิ้น 505.00 - 505.00
08 DR-BN38 RetainerBodyพั้นช์ไดรูปร่าง DR-BN38

7

ชิ้น 595.00 - 595.00
08 DR-BN45 RetainerBodyพั้นช์ไดรูปร่าง DR-BN45

Pre-Order

ชิ้น 660.00 - 660.00
08 DRBR10 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DRBR10

57

ชุด 375.00 - 375.00
08 DRBR13 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DRBR13

84

ชุด 390.00 - 390.00
08 DRBR16 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DRBR16

74

ชุด 405.00 - 405.00
08 DRBR20 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DRBR20

99

ชุด 425.00 - 425.00
08 DRBR25 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DRBR25

93

ชุด 460.00 - 460.00
08 DRBR32 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DRBR32

26

ชุด 510.00 - 510.00
08 DRBR38 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DRBR38

7

ชุด 655.00 - 655.00
08 DRBR45 ชุดรีเทนเนอร์ (NC) DRBR45

Pre-Order

ชุด 720.00 - 720.00
08 EBDL10 แผ่นกันหลังสำหรับได EBDL10

22

ชิ้น 200.00 - 200.00
08 EBDL13 แผ่นกันหลังสำหรับได EBDL13

25

ชิ้น 200.00 - 200.00
08 EBDL16 แผ่นกันหลังสำหรับได EBDL16

12

ชิ้น 200.00 - 200.00
08 EBDL20 แผ่นกันหลังสำหรับได EBDL20

28

ชิ้น 220.00 - 220.00
08 EBDL25 แผ่นกันหลังสำหรับได EBDL25

1

ชิ้น 220.00 - 220.00
08 EBDL32 แผ่นกันหลังสำหรับได EBDL32

24

ชิ้น 240.00 - 240.00
08 EBDL38 แผ่นกันหลังสำหรับได EBDL38

6

ชิ้น 245.00 - 245.00
08 EBDL45 แผ่นกันหลังสำหรับได EBDL45

5

ชิ้น 260.00 - 260.00
08 EBPL10 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL10

238

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPL13 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL13

262

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPL16 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL16

569

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 EBPL20 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL20

296

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 EBPL25 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL25

342

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 EBPL32 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL32

172

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 EBPL38 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL38

46

ชิ้น 185.00 - 185.00
08 EBPL45 แผ่นกันหลังสำหรับพั้นช์ EBPL45

39

ชิ้น 200.00 - 200.00
รเพิ่มเติมในการเปลี่ยนค่าต่างๆ จากมาตรฐานที่กำหนด INTP235