ชุดรีเทนเนอร์ สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง แบบยึดรู INT ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์ สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง แบบยึดรู INT (INTP240)
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์ สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง แบบยึดรูเดียว

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 SB-RA10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นกลมมีรูกลาง(ยึดรูเดียว) SB-RA10

49

ชุด 330.00 - 330.00
08 SB-RA13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นกลมมีรูกลาง(ยึดรูเดียว) SB-RA13

28

ชุด 345.00 - 345.00
08 SB-RA16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นกลมมีรูกลาง(ยึดรูเดียว) SB-RA16

85

ชุด 355.00 - 355.00
08 SB-RA20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นกลมมีรูกลาง(ยึดรูเดียว) SB-RA20

38

ชุด 405.00 - 405.00
08 SB-RA25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นกลมมีรูกลาง(ยึดรูเดียว) SB-RA25

36

ชุด 455.00 - 455.00
08 SB-RA32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นกลมมีรูกลาง(ยึดรูเดียว) SB-RA32

45

ชุด 535.00 - 535.00
08 SB-RL10 ตัวยึดพั้นช์SB-RL10

137

ชิ้น 215.00 - 215.00
08 SB-RL13 ตัวยึดพั้นช์SB-RL13

44

ชิ้น 230.00 - 230.00
08 SB-RL16 ตัวยึดพั้นช์SB-RL16

168

ชิ้น 230.00 - 230.00
08 SB-RL20 ตัวยึดพั้นช์SB-RL20

38

ชิ้น 260.00 - 260.00
08 SB-RL25 ตัวยึดพั้นช์SB-RL25

36

ชิ้น 290.00 - 290.00
08 SB-RL32 ตัวยึดพั้นช์SB-RL32

45

ชิ้น 350.00 - 350.00
08 SBRP10 แผ่นกันหลัง SBRP10

49

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBRP13 แผ่นกันหลัง SBRP13

28

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBRP16 แผ่นกันหลัง SBRP16

85

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBRP20 แผ่นกันหลัง SBRP20

77

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 SBRP25 แผ่นกันหลัง SBRP25

91

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBRP32 แผ่นกันหลัง SBRP32

189

ชิ้น 180.00 - 180.00
08 SBRT10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นกลมมีรูกลาง(ยึดรูเดียว) SBRT10

137

ชุด 220.00 - 220.00
08 SBRT13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นกลมมีรูกลาง(ยึดรูเดียว) SBRT13

44

ชุด 235.00 - 235.00
08 SBRT16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นกลมมีรูกลาง(ยึดรูเดียว) SBRT16

168

ชุด 235.00 - 235.00
08 SBRT20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นกลมมีรูกลาง(ยึดรูเดียว) SBRT20

38

ชุด 265.00 - 265.00
08 SBRT25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นกลมมีรูกลาง(ยึดรูเดียว) SBRT25

36

ชุด 295.00 - 295.00
08 SBRT32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นกลมมีรูกลาง(ยึดรูเดียว) SBRT32

45

ชุด 355.00 - 355.00
ชุดรีเทนเนอร์ สำหรับพั้นช์กลมมีรูกลาง แบบยึดรูเดียว INTP240