ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น MANUAL PROCESS INT ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น MANUAL PROCESS INT (INTP241)
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น MANUAL PROCESS

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 SBBP10 แผ่นกันหลัง SBBP10

19

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBBP13 แผ่นกันหลัง SBBP13

22

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBBP16 แผ่นกันหลัง SBBP16

86

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBBP20 แผ่นกันหลัง SBBP20

157

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 SBBP25 แผ่นกันหลัง SBBP25

111

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBBP32 แผ่นกันหลัง SBBP32

148

ชิ้น 180.00 - 180.00
08 SB-ML10 Bodyพั้นช์กลมSB-ML10

14

ชิ้น 230.00 - 230.00
08 SB-ML13 Bodyพั้นช์กลมSB-ML13

114

ชิ้น 250.00 - 250.00
08 SB-ML16 Bodyพั้นช์กลมSB-ML16

57

ชิ้น 260.00 - 260.00
08 SB-ML20 Bodyพั้นช์กลมSB-ML20

54

ชิ้น 280.00 - 280.00
08 SB-ML25 Bodyพั้นช์กลมSB-ML25

207

ชิ้น 310.00 - 310.00
08 SB-ML32 Bodyพั้นช์กลมSB-ML32

140

ชิ้น 360.00 - 360.00
08 SB-MR10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR10

14

ชุด 345.00 - 345.00
08 SB-MR13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR13

22

ชุด 365.00 - 365.00
08 SB-MR16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR16

57

ชุด 385.00 - 385.00
08 SB-MR20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR20

54

ชุด 425.00 - 425.00
08 SB-MR25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR25

111

ชุด 475.00 - 475.00
08 SB-MR32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-MR32

140

ชุด 545.00 - 545.00
08 SBMT10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT10

14

ชุด 235.00 - 235.00
08 SBMT13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT13

114

ชุด 255.00 - 255.00
08 SBMT16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT16

57

ชุด 265.00 - 265.00
08 SBMT20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT20

54

ชุด 285.00 - 285.00
08 SBMT25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT25

207

ชุด 315.00 - 315.00
08 SBMT32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBMT32

140

ชุด 365.00 - 365.00
08 SB-SL10 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL10

106

ชิ้น 270.00 - 270.00
08 SB-SL13 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL13

110

ชิ้น 280.00 - 280.00
08 SB-SL16 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL16

54

ชิ้น 295.00 - 295.00
08 SB-SL20 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL20

16

ชิ้น 320.00 - 320.00
08 SB-SL25 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL25

56

ชิ้น 350.00 - 350.00
08 SB-SL32 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SL32

72

ชิ้น 395.00 - 395.00
08 SB-SM10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM10

19

ชุด 385.00 - 385.00
08 SB-SM13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM13

22

ชุด 395.00 - 395.00
08 SB-SM16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM16

54

ชุด 420.00 - 420.00
08 SB-SM20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM20

16

ชุด 470.00 - 470.00
08 SB-SM25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM25

56

ชุด 515.00 - 515.00
08 SB-SM32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SB-SM32

72

ชุด 590.00 - 590.00
08 SBST10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST10

106

ชุด 275.00 - 275.00
08 SBST13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST13

110

ชุด 285.00 - 285.00
08 SBST16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST16

54

ชุด 300.00 - 300.00
08 SBST20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST20

16

ชุด 330.00 - 330.00
08 SBST25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST25

56

ชุด 355.00 - 355.00
08 SBST32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(Manual) SBST32

72

ชุด 410.00 - 410.00
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น MANUAL PROCESS INTP241