ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น NC PROCESS INT ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น NC PROCESS INT (INTP242)
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น NC PROCESS

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 SBBP10 แผ่นกันหลัง SBBP10

19

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBBP13 แผ่นกันหลัง SBBP13

22

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBBP16 แผ่นกันหลัง SBBP16

86

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 SBBP20 แผ่นกันหลัง SBBP20

157

ชิ้น 140.00 - 140.00
08 SBBP25 แผ่นกันหลัง SBBP25

111

ชิ้น 160.00 - 160.00
08 SBBP32 แผ่นกันหลัง SBBP32

148

ชิ้น 180.00 - 180.00
08 SB-RR10 Body พั้นช์กลม SB-RR10

27

ชิ้น 315.00 - 315.00
08 SB-RR13 Body พั้นช์กลม SB-RR13

44

ชิ้น 330.00 - 330.00
08 SB-RR16 Body พั้นช์กลม B-RR16

67

ชิ้น 345.00 - 345.00
08 SB-RR20 Body พั้นช์กลม SB-RR20

48

ชิ้น 380.00 - 380.00
08 SB-RR25 Body พั้นช์กลม SB-RR25

73

ชิ้น 400.00 - 400.00
08 SB-RR32 Body พั้นช์กลม SB-RR32

16

ชิ้น 460.00 - 460.00
08 SB-SS10 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS10

49

ชิ้น 360.00 - 360.00
08 SB-SS13 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS13

108

ชิ้น 370.00 - 370.00
08 SB-SS16 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS16

93

ชิ้น 380.00 - 380.00
08 SB-SS20 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS20

53

ชิ้น 420.00 - 420.00
08 SB-SS25 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS25

45

ชิ้น 450.00 - 450.00
08 SB-SS32 Bodyพั้นช์รูปร่างSB-SS32

33

ชิ้น 495.00 - 495.00
08 SB-TR10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR10

19

ชุด 430.00 - 430.00
08 SB-TR13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR13

22

ชุด 445.00 - 445.00
08 SB-TR16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR16

67

ชุด 475.00 - 475.00
08 SB-TR20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR20

48

ชุด 530.00 - 530.00
08 SB-TR25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR25

73

ชุด 575.00 - 575.00
08 SB-TR32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TR32

16

ชุด 655.00 - 655.00
08 SB-TS10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS10

19

ชุด 475.00 - 475.00
08 SB-TS13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS13

22

ชุด 490.00 - 490.00
08 SB-TS16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS16

86

ชุด 510.00 - 510.00
08 SB-TS20 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS20

53

ชุด 570.00 - 570.00
08 SB-TS25 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS25

45

ชุด 625.00 - 625.00
08 SB-TS32 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว(NC) SB-TS32

33

ชุด 685.00 - 685.00
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลางแบบรูยึดรูเดียว รุ่น NC PROCESS INTP242