ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลาง รุ่น MANUAL PROCESS แบบหนา 25 มม. INT ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลาง รุ่น MANUAL PROCESS (แบบหนา 25 มม.) INT (INTP243)
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลาง รุ่น MANUAL PROCESS (แบบหนา 25 มม.)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 MTA10 Bodyพั้นช์กลมMTA10

69

ชิ้น 230.00 - 230.00
08 MTA13 Bodyพั้นช์กลมMTA13

56

ชิ้น 250.00 - 250.00
08 MTA16 Bodyพั้นช์กลมMTA16

61

ชิ้น 260.00 - 260.00
08 MT-AR10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(Manual หนา 25mm) MT-AR10

18

ชุด 345.00 - 345.00
08 MT-AR13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(Manual หนา 25mm) MT-AR13

12

ชุด 365.00 - 365.00
08 MT-AR16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(Manual หนา 25mm) MT-AR16

20

ชุด 385.00 - 385.00
08 MTB10 Bodyพั้นช์รูปร่างMTB10

49

ชิ้น 270.00 - 270.00
08 MTB13 Bodyพั้นช์รูปร่างMTB13

45

ชิ้น 280.00 - 280.00
08 MTB16 Bodyพั้นช์รูปร่างMTB16

42

ชิ้น 295.00 - 295.00
08 MT-BR10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(Manual หนา 25mm) MT-BR10

18

ชุด 385.00 - 385.00
08 MT-BR13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(Manual หนา 25mm) MT-BR13

12

ชุด 395.00 - 395.00
08 MT-BR16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(Manual หนา 25mm) MT-BR16

20

ชุด 420.00 - 420.00
08 MTMR10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(Manual หนา 25mm) MTMR10

69

ชุด 235.00 - 235.00
08 MTMR13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(Manual หนา 25mm) MTMR13

56

ชุด 255.00 - 255.00
08 MTMR16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(Manual หนา 25mm) MTMR16

61

ชุด 265.00 - 265.00
08 MTMS10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(Manual หนา 25mm) MTMS10

49

ชุด 275.00 - 275.00
08 MTMS13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(Manual หนา 25mm) MTMS13

45

ชุด 285.00 - 285.00
08 MTMS16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(Manual หนา 25mm) MTMS16

42

ชุด 300.00 - 300.00
08 SBLP10 แผ่นกันหลัง SBLP10

18

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBLP13 แผ่นกันหลัง SBLP13

12

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBLP16 แผ่นกันหลัง SBLP16

20

ชิ้น 120.00 - 120.00
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลาง รุ่น MANUAL PROCESS (แบบหนา 25 มม.) INTP243