ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลาง รุ่น NC PROCESS แบบหนา 25 มม. INT ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลาง รุ่น NC PROCESS (แบบหนา 25 มม.) INT (INTP244)
ชุดยึดพั้นช์แบบต่างๆ RETAINERS ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลาง รุ่น NC PROCESS (แบบหนา 25 มม.)

In Stock (1 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
08 SBLP10 แผ่นกันหลัง SBLP10

18

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBLP13 แผ่นกันหลัง SBLP13

12

ชิ้น 110.00 - 110.00
08 SBLP16 แผ่นกันหลัง SBLP16

20

ชิ้น 120.00 - 120.00
08 STA10 Bodyพั้นช์กลมSTA10

58

ชิ้น 315.00 - 315.00
08 STA13 Bodyพั้นช์กลมSTA13

18

ชิ้น 330.00 - 330.00
08 STA16 Bodyพั้นช์กลมSTA16

35

ชิ้น 345.00 - 345.00
08 ST-AR10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(NC หนา 25mm) ST-AR10

18

ชุด 430.00 - 430.00
08 ST-AR13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(NC หนา 25mm) ST-AR13

12

ชุด 445.00 - 445.00
08 ST-AR16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(NC หนา 25mm) ST-AR16

20

ชุด 475.00 - 475.00
08 STB10 Bodyพั้นช์รูปร่างSTB10

39

ชิ้น 360.00 - 360.00
08 STB13 Bodyพั้นช์รูปร่างSTB13

27

ชิ้น 370.00 - 370.00
08 STB16 Bodyพั้นช์รูปร่างSTB16

30

ชิ้น 380.00 - 380.00
08 ST-BR10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(NC หนา 25mm) ST-BR10

18

ชุด 475.00 - 475.00
08 ST-BR13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(NC หนา 25mm) ST-BR13

12

ชุด 490.00 - 490.00
08 ST-BR16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(NC หนา 25mm) ST-BR16

20

ชุด 510.00 - 510.00
08 STMR10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(NC หนา 25mm) STMR10

58

ชุด 320.00 - 320.00
08 STMR13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(NC หนา 25mm) STMR13

18

ชุด 335.00 - 335.00
08 STMR16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(NC หนา 25mm) STMR16

35

ชุด 355.00 - 355.00
08 STMS10 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(NC หนา 25mm) STMS10

39

ชุด 365.00 - 365.00
08 STMS13 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(NC หนา 25mm) STMS13

27

ชุด 380.00 - 380.00
08 STMS16 ชุดรีเทนเนอร์พั้นช์มีรูกลาง(NC หนา 25mm) STMS16

30

ชุด 390.00 - 390.00
ชุดรีเทนเนอร์สำหรับพั้นช์มีรูกลาง รุ่น NC PROCESS (แบบหนา 25 มม.) INTP244