ไดเซทเหล็กหล่อแบบ INT ไดเซท
ไดเซท ไดเซทเหล็กหล่อแบบ INT (INTP261)
ไดเซท ไดเซทเหล็กหล่อแบบ FC

In Stock (7 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
01 FCBS125X100 ไดเซท FCBS 125X100

Pre-Order

ชุด 3,375.00 - 3,375.00
01 FCBS125X100X140 ไดเซท FCBS 125X100X140

Pre-Order

ชุด 3,375.00 - 3,375.00
01 FCBS150X125 ไดเซท FCBS 150X125

Pre-Order

ชุด 3,875.00 - 3,875.00
01 FCBS150X125X140 ไดเซท FCBS 150X125X140

Pre-Order

ชุด 3,875.00 - 3,875.00
01 FCBS180X150 ไดเซท FCBS180X150

Pre-Order

ชุด 4,625.00 - 4,625.00
01 FCBS180X150X150 ไดเซท FCBS 180X150X150

Pre-Order

ชุด 4,625.00 - 4,625.00
01 FCBS210X150 ไดเซท FCBS210X150

Pre-Order

ชุด 4,750.00 - 4,750.00
01 FCBS210X150X150 ไดเซท FCBS 210X150X150

Pre-Order

ชุด 4,750.00 - 4,750.00
01 FCBS250X180 ไดเซท FCBS250X180

Pre-Order

ชุด 6,450.00 - 6,450.00
01 FCBS250X180X160 ไดเซท FCBS 250X180X160

Pre-Order

ชุด 6,450.00 - 6,450.00
ไดเซทเหล็กหล่อแบบ FC INTP261