ไดเซทเหล็กเหนียวแบบ INT ไดเซท
ไดเซท ไดเซทเหล็กเหนียวแบบ INT (INTP264)
ไดเซท ไดเซทเหล็กเหนียวแบบ SB

In Stock (7 วัน)

Pre-Order (กรุณาสอบถาม|15 วัน)

  • สั่งซื้อ
  • รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า STOCK UNIT ราคา    ลด ราคาสุทธิ  จำนวนสั่ง      
02 SBBS100X100X140 ไดเซท SBBS 100X100X140

Pre-Order

ชุด 4,080.00 - 4,080.00
02 SBBS125X100X140 ไดเซท SBBS 125X100X140

Pre-Order

ชุด 4,560.00 - 4,560.00
02 SBBS125X100X150 ไดเซท SBBS 125X100X150

Pre-Order

ชุด 4,560.00 - 4,560.00
02 SBBS125X125X150 ไดเซท SBBS 125X125X150

Pre-Order

ชุด 5,240.00 - 5,240.00
02 SBBS160X100X150 ไดเซท SBBS 160X100X150

Pre-Order

ชุด 5,240.00 - 5,240.00
02 SBBS160X125X150 ไดเซท SBBS 160X125X150

Pre-Order

ชุด 5,620.00 - 5,620.00
02 SBBS160X160X150 ไดเซท SBBS 160X160X150

Pre-Order

ชุด 5,810.00 - 5,810.00
02 SBBS180X100X150 ไดเซท SBBS 180X100X150

Pre-Order

ชุด 5,395.00 - 5,395.00
02 SBBS180X125X150 ไดเซท SBBS 180X125X150

Pre-Order

ชุด 5,810.00 - 5,810.00
02 SBBS180X160X150 ไดเซท SBBS 180X160X150

Pre-Order

ชุด 5,915.00 - 5,915.00
02 SBBS180X180X150 ไดเซท SBBS 180X180X150

Pre-Order

ชุด 6,330.00 - 6,330.00
02 SBBS200X100X150 ไดเซท SBBS 200X100X150

Pre-Order

ชุด 5,630.00 - 5,630.00
02 SBBS200X125X150 ไดเซท SBBS 200X125X150

Pre-Order

ชุด 6,095.00 - 6,095.00
02 SBBS200X160X150 ไดเซท SBBS 200X160X150

Pre-Order

ชุด 6,330.00 - 6,330.00
02 SBBS200X180X150 ไดเซท SBBS 200X180X150

Pre-Order

ชุด 6,675.00 - 6,675.00
02 SBBS200X200X160 ไดเซท SBBS 200X200X160

Pre-Order

ชุด 8,475.00 - 8,475.00
02 SBBS230X100X150 ไดเซท SBBS 230X100X150

Pre-Order

ชุด 5,860.00 - 5,860.00
02 SBBS230X125X150 ไดเซท SBBS 230X125X150

Pre-Order

ชุด 6,385.00 - 6,385.00
02 SBBS230X160X150 ไดเซท SBBS 230X160X150

Pre-Order

ชุด 6,640.00 - 6,640.00
02 SBBS230X180X150 ไดเซท SBBS 230X180X150

Pre-Order

ชุด 7,970.00 - 7,970.00
02 SBBS230X230X160 ไดเซท SBBS 230X230X160

Pre-Order

ชุด 9,220.00 - 9,220.00
02 SBBS250X100X150 ไดเซท SBBS 250X100X150

Pre-Order

ชุด 6,020.00 - 6,020.00
02 SBBS250X125X150 ไดเซท SBBS 250X125X150

Pre-Order

ชุด 6,575.00 - 6,575.00
02 SBBS250X160X150 ไดเซท SBBS 250X160X150

Pre-Order

ชุด 6,850.00 - 6,850.00
02 SBBS250X180X160 ไดเซท SBBS 250X180X160

Pre-Order

ชุด 8,740.00 - 8,740.00
02 SBBS250X200X160 ไดเซท SBBS 250X200X160

Pre-Order

ชุด 9,220.00 - 9,220.00
02 SBBS250X230X160 ไดเซท SBBS 250X230X160

Pre-Order

ชุด 9,535.00 - 9,535.00
02 SBBS250X250X160 ไดเซท SBBS 250X250X160

Pre-Order

ชุด 9,860.00 - 9,860.00
02 SBBS300X100X150 ไดเซท SBBS 300X100X150

Pre-Order

ชุด 6,415.00 - 6,415.00
02 SBBS300X125X150 ไดเซท SBBS 300X125X150

Pre-Order

ชุด 7,050.00 - 7,050.00
02 SBBS300X160X160 ไดเซท SBBS 300X160X160

Pre-Order

ชุด 9,045.00 - 9,045.00
02 SBBS300X180X160 ไดเซท SBBS 300X180X160

Pre-Order

ชุด 9,415.00 - 9,415.00
02 SBBS300X200X160 ไดเซท SBBS 300X200X160

Pre-Order

ชุด 9,965.00 - 9,965.00
02 SBBS300X230X160 ไดเซท SBBS 300X230X160

Pre-Order

ชุด 10,330.00 - 10,330.00
02 SBBS300X250X160 ไดเซท SBBS 300X250X160

Pre-Order

ชุด 10,695.00 - 10,695.00
02 SBBS300X300X180 ไดเซท SBBS 300X300X180

Pre-Order

ชุด 15,060.00 - 15,060.00
02 SBBS350X125X160 ไดเซท SBBS 350X125X160

Pre-Order

ชุด 9,470.00 - 9,470.00
02 SBBS350X160X160 ไดเซท SBBS 350X160X160

Pre-Order

ชุด 10,140.00 - 10,140.00
02 SBBS350X180X160 ไดเซท SBBS 350X180X160

Pre-Order

ชุด 10,515.00 - 10,515.00
02 SBBS350X200X160 ไดเซท SBBS 350X200X160

Pre-Order

ชุด 11,185.00 - 11,185.00
02 SBBS350X230X160 ไดเซท SBBS 350X230X160

Pre-Order

ชุด 13,310.00 - 13,310.00
02 SBBS350X250X160 ไดเซท SBBS 350X250X160

Pre-Order

ชุด 13,760.00 - 13,760.00
02 SBBS350X300X180 ไดเซท SBBS 350X300X180

Pre-Order

ชุด 17,005.00 - 17,005.00
02 SBBS350X350X180 ไดเซท SBBS 350X350X180

Pre-Order

ชุด 18,715.00 - 18,715.00
02 SBBS400X125X160 ไดเซท SBBS 400X125X160

Pre-Order

ชุด 10,060.00 - 10,060.00
02 SBBS400X160X160 ไดเซท SBBS 400X160X160

Pre-Order

ชุด 10,805.00 - 10,805.00
02 SBBS400X180X160 ไดเซท SBBS 400X180X160

Pre-Order

ชุด 11,305.00 - 11,305.00
02 SBBS400X200X160 ไดเซท SBBS 400X200X160

Pre-Order

ชุด 12,060.00 - 12,060.00
02 SBBS400X230X180 ไดเซท SBBS 400X230X180

Pre-Order

ชุด 15,985.00 - 15,985.00
02 SBBS400X250X180 ไดเซท SBBS 400X250X180

Pre-Order

ชุด 16,855.00 - 16,855.00
02 SBBS400X300X180 ไดเซท SBBS 400X300X180

Pre-Order

ชุด 18,205.00 - 18,205.00
02 SBBS400X350X180 ไดเซท SBBS 400X350X180

Pre-Order

ชุด 19,735.00 - 19,735.00
02 SBBS450X160X160 ไดเซท SBBS 450X160X160

Pre-Order

ชุด 11,695.00 - 11,695.00
02 SBBS450X200X180 ไดเซท SBBS 450X200X180

Pre-Order

ชุด 16,490.00 - 16,490.00
02 SBBS450X250X180 ไดเซท SBBS 450X250X180

Pre-Order

ชุด 18,350.00 - 18,350.00
02 SBBS450X300X180 ไดเซท SBBS 450X300X180

Pre-Order

ชุด 19,700.00 - 19,700.00
02 SBBS450X350X180 ไดเซท SBBS 450X350X180

Pre-Order

ชุด 21,630.00 - 21,630.00
02 SBBS500X200X180 ไดเซท SBBS 500X200X180

Pre-Order

ชุด 17,630.00 - 17,630.00
02 SBBS500X250X180 ไดเซท SBBS 500X250X180

Pre-Order

ชุด 19,375.00 - 19,375.00
02 SBBS500X300X180 ไดเซท SBBS 500X300X180

Pre-Order

ชุด 21,200.00 - 21,200.00
02 SBBS500X350X210 ไดเซท SBBS 500X350X210

Pre-Order

ชุด 24,930.00 - 24,930.00
02 SBBS550X250X180 ไดเซท SBBS 550X250X180

Pre-Order

ชุด 20,485.00 - 20,485.00
02 SBBS550X300X210 ไดเซท SBBS 550X300X210

Pre-Order

ชุด 23,785.00 - 23,785.00
02 SBBS550X350X210 ไดเซท SBBS 550X350X210

Pre-Order

ชุด 26,330.00 - 26,330.00
ไดเซทเหล็กเหนียวแบบ SB INTP264
ไดเซทเหล็กเหนียวแบบ SB INTP264
ไดเซทเหล็กเหนียวแบบ SB INTP264
ไดเซทเหล็กเหนียวแบบ SB INTP264